• Alışveriş sepetiniz boş!

Campbell - Walsh Üroloji

 • 1.500,00TL

 • Vergiler Hariç: 1.500,00TL

CAMPBELL-WALSH ÜROLOJİ 4 CİLT TÜRKÇE + CD

DÜNYA ÜROLOJİ TARİHİNDE YAPILAN EN İTİBARLI ESER !
ÜROLOJİ UZMANLARININ 1. SIRADA REFERANS ALDIĞI MUHTEŞEM KAYNAK

" Campbell bu son baskısıyla üroloji uzmanları için en değerli ve kapsamlı tek kaynak olma geleneğini devam ettiriyor " – JAMA

" . . . Bu yeni araştırma ve teknikleri içeren kapsamlı kitap, iyi yazılmış ve resimlendirilmiştir, Bu yeni baskı bir üroloji uzmanını kariyerinin her aşamasında sahip olması gereken bir hazinedir" - Kelly - Healy , MD ( Thomas Jefferson Üniversitesi ) 5 Yıldız Doody Yayın Değerlendirme Kurumu

 • 1954 yılından bu yana dünyada üroloji alanında en kesin yanıtları bulacağınız ve tüm güncellemelere sahip bilgi hazinesi …
 • Alanındaki en kapsamlı ve tanımlayıcı yayın ile uzman, güvenilir ve net cevaplar ile emin olun.
 • Tüm üroloji asistanlarının okuması gerekmektedir. Campbell-Waslh Üroloji Amerikan Üroloji Board sınavı için kullanılan temel kitaptır.
 • Algoritmalar, fotoğraflar ve radyografiler yardımıyla daha anlaşılır ve görsel olarak kavrayıcı kritik bilgiler. Temel konseptlerde, karar vermede ve klinik presentasyon ve tekniklerde belirleyici.
 • Alanında etkin ve lider yüzlerce yazarda yazardan güvenilir görüşler edinin.
 • Son bilgiler ve pratikler ile güncel kalın. Adult ve çocuklarda perioperatif bakım, prematür ejakülasyon, retroperitoneal tümörler, noktüri ve daha birçok bölüm yeni bilgiler ve kapsamlı güncellemeler içermektedir. Özenle revize edilmiş bölümler robotik ve laparoskopik mesane cerrahisi açık böbrek cerrahisi, metastatik ve invaziv mesane kanseri tedaisi gibi daha birçok güncel konuda en yeni bilgileri içermektedir.
 • Kaynak bilgilerine, şekillere, ek kaynaklara, vaka çalışmalarına ve daha fazlasına CD’den ulaşabilirsiniz.

Cilt 1 cerrahi anatomiyi, klinik karar verme temellerini, araştırma sonuçları üzerine bir bölümü, perioperatif bakım temellerini, enstrümentasyon, endoskopi, laparoskopi ve robotik; enfeksiyon, inflamasyon ve pelvik ağrısı; moleküler, selüler, kanser biyolojisi ve rejeneratif tıp esaslarını; erkek üreme fonksiyonları ve disfonksiyonlarını; erkek ve kadınlarda seksüel fonksiyon ve disfonksiyonları; testis, penis ve üretra kanserleri de dahil olmak üzere erkek genitelyasının benign ve malign hastalıklarını içermektedir.

Cilt 2 renal hipertansiyon, iskemi ve obstrüksiyon gibi sekonder sebeplere bağlı retropatiyi de içerecek şekilde renal fizyoloji ve patofizyoloji ile başlamaktadır. Üst üriner sistem travması ayrı bir bölümde ele alınmaktadır ve bu bölümü böbrek yetmezliği ve transplantasyon bölümü takip etmektedir. Ürolithiasis-patofizyoloji, medikal, endoürolojik tedavisi ve cerrahi tedavisi ile devam etmektedir. Üst üriner sistem neoplazileri bölümü benign ve malign böbrek parankimal tümörlerinin takibi: açık, laparoskopik, robotik cerrahisi ve ablatif tedavileri; üroteral tümörlerin endoskopik, açık, laparoskopik, robotik cerrahi tedavilerini içermektedir. Retroperitoneal tümörlerle ilgili yeni bir bölüm eklenmiştir. Cilt adrenal fizyoloji, benign ve malign adrenal bozukluklar ve cerrahi yaklaşımlar ile sonlanmaktadır.

Cilt 3 renal, pelvik, üretral transport ve alt üriner sistem fizyolojisi, farmakolojisi, fonksiyonu ve disfonksiyonunu anlatan 21 bölüm ile başlamaktadır. Üriner inkontinans, pelvik taban prolapsusu ve dolum ve boşaltım ile ilgili diğer anomalitelerin değerlendirilmesi, konservatif ve cerrahi tedavileri tüm yönleri ile ele alınmıştır. Ürodinami ve videoürodinami, nöromusküler disfonksiyon, aşırı aktif mesane, nokturi (yeni bölüm), elektrik stimülasyonu, ilaç tedavisi, prolaps onarımı, tüm slign tipleri, üriner inkontinans için sfinkter cerrahisi, fistül, divertikül ve yaşlı hastalarda özel değerlendirmeler ayrı ayrı bölümlerde incelenmiştir. Mesane tümörlerinin değerlendirilmesi, laparoskopik ve robotik cerrahiler dahil olmak üzere tedavisi 5 bölümde incelenirken, takip eden 3 bölümde ise üriner diversiyonlar ele alınmıştır. Genital ve alt üriner sistem travması ve alt üriner sistem taşlarını takiben prostatik fizyoloji ve prostatın benign ve malign hasta-lıkları ile 21 bölüm tamamlanmıştır. Obstrüktif benign prostatik hiperplazisi ve prostatik kanser tedavisi güncel bir şekilde yeni bölümlerde ele alınmıştır.

Cilt 4 28 bölüm içerir. 800 sayfada pediatrik üroloji renal fonksiyonel gelişim ve anomaliteleri, perioperatif bakım, ekstrafi-epispadias kompleksi, pediatrik taş hastalığı ve renal transplantasyonu içerecek şekilde ele alınmıştır.

Önsözden:

Editörler ürolojinin kabul edilmiş standart kitabı olan Campbell-Walsh Üroloji’nin 10. baskısını taktim etmekten gurur duymaktadır. Üroloji alanı temel fizyoloji, farmakoloji, epidemiyoloji, patofizyoloji, medikal ve cerrahi tedavi alanındaki yenilikler ile genişlemeye devam etmektedir. Bu gelişmeler, üroloji şemsiyesi altındaki tüm alanları etkilemektedir. Amacımız kapsamlı yazılar ile hem alandaki asıl konularıbir araya getirmektir. 14 yeni bölüm eklenmiştir. Bunların 5 tanesi 9. baskıdaki 2 ayrı bölümün sonuçları biraraya getirilerek oluşturulmuştur. Dahil edilen 70 yeni yazar ile birçok bölüm revize edilmiş ve en kapsamlı bilgiye ulaşmak amaçlanmıştır.Vurgulanması gereken noktalarda kalın punto ve anahtar nokta kutuları kullanmaya devam ettik.

10. baskıya eşlik eden çalışma kitabı formatı, soruları, cevapları ve açıklamaları ile birlikte Amerikan Üroloji Derneği Sınav Komitesi başkanı Dr. W. Scatt McDougal, MA (Hon) liderliğinde geliştirilerek kapsamlı bir şekilde yeniden yapılandırılmıştır.
Hepimiz geleneksel olarak devam eden bu mükemmel kitabın bir parçası olduğumuz için gururlu ve minnettarız. Bu kitabın yayınlanmasında emeği geçen tüm yazarlara ve Elsevier çalışanlarınaortaya koydukları mükemmel iş için minnettar olduğumuzu önemle vurgularız. Ayrıca Rebecca Gaertner, Senyör Editör; Kristina Oberle, Senyör Gelişimsel Editör; Stefanie Jewell-Thomas, Editör; Kristine Feeherty, Senyör Proje Müdürü; ve Jennifer Shreiner, Senyör Gelişimsel Editöre teşekkürler.

Alan J. Wein, MD, PhD (Hon), FACS Editörler Adına

 • Yazar(lar): Alan J. Wein (Yazar), Önder YAMAN (Çevirmen)
 • Baskı Yılı: 2014
 • ISBN: 9789752775312
 • Sayfa Sayısı: 4290
 • Kapak: Sert Kapak
 • Ebat: 978975277531
 • Dil: Türkçe
 • Yorum Yap

  Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.