Lippincott Farmakoloji
Lippincott Farmakoloji
240,00 ₺

fLippincott Görsel Anlatımlı Çalışma Kitapları: Farmakoloji öğrenciler başta olmak üzere farmakolojiyi öğrenmek veya bilgilerini tazelemek isteyen kişilerin oldukça fazla tercih ettiği bir tıbbi farmakoloji kitabıdır. Bu popülerliğini hızlı bir gözden geçirme kitabı olmasına ve farmakolojik etkileri ve mekanizmaları çok sayıda şekiller kullanılarak açıklamasına borçludur. Kitabın temel dayanak noktası “Görmek Anlamaktır” ilkesidir.
Lippincott Görsel Anlatımlı Çalışma Kitapları: Farmakoloji, Yedinci Baskı, tıbbi farmakolojinin temel bilgileri üzerine hızlı, etkili bir bilgi yenileme amacıyla güncel ilaç bilgisini ulaşılabilir bir biçimde sunmaktadır. Bu özet kaynak, hızlı bir gözden geçirme için karmaşık bilgiyi parçalarına ayıran net, etkili bir yazım dili ve yüzlerce resim içermektedir. Ardışık resimler ilaçların nasıl etki oluşturduğunu dinamik bir şekilde ayrıntılandırmakta, geliştirilmiş gözden geçirme soruları ve yanıtları sınavlardaki ve sonrasındaki başarılarınız için sizi donatmaktadır.

• Güncellenmiş ilaç bilgisi, en güncel, klinikle uyumlu farmakoloji materyalini sunmaktadır.
• Ulaşılabilir anahat biçimi karmaşık bilginin daha kolay gözden geçirilmesini sağlar.
• Yüksek kaliteli resimler ilaçların etki mekanizmaları, yan etkileri ve etkileşimlerinin anlaşılmasını canlı bir şekilde destekler.
• Artırılmış gözden geçirme soruları ve yanıtları bilginizi test eder ve daha fazla çalışmanız gereken alanları saptar.

Katzung & Trevor Farmakoloji Sınav ve Gözden Geçirme
Katzung & Trevor Farmakoloji Sınav ve Gözden Geçirme
216,00 ₺

ÇOK SATAN BU ÇALIŞMA KİTABI SINAVLARDA BAŞARILI OLMANIZ İÇİN İHTİYACINIZ OLAN HERŞEYİ İÇERMEKTEDİR
 
En güvenilir farmakoloji ders kitabının yazarları temel konuların açık ve özgün bir özetini 800’den fazla özetleyici soru-cevap ile destekleyerek Katzung & Trevor’s Farmakoloji Sınavlara Hazırlık ve Tekrar’da sunuyor.

Konu temelli yaklaşım ile ders notları ve daha geniş kapsamlı metinlerle birlikte kolaylaştırılmış kullanım.
Önde gelen farmakoloji ders kitabının yazarlarından bu alandaki en iyi farmakoloji gözden geçirmesidir.
Medikal farmakolojinin gözden geçirilmesi ve sınavlara hazırlık için ideal olan bu kitapla birlikte 800’ün üzerinde sınav tipi soru ve cevabı yer almaktadır- bu rakam diğer farmakoloji gözden geçirmelerinin herhangi biriyle sunulanın neredeyse 3 katıdır

Önemli öğrenme hedeflerinin kapsama alanları:
        Her bölümde temel ilkeler ve özgün ilaç gruplarının yer aldığı kısa konu özeti
•        Açıklayıcı şekiller ve tablolar (çoğu renkli)
•        Cevap ve açıklamaların yer aldığı tekrar soruları
•        İlaç gruplarını ve konuları görsel olarak sunan gözden geçirme diyagramları
•        Bilinmesi tavsiye edilen terim ve tanımların listesi
•        Başlıklar arasındaki bağlantıları anlamak için önceki konuların bir özetini sunan Beceri Kazandırma Soruları
•        Her bölümün tamamlanması için yapılması gereken işlerin kontrol listesi
•        Önemli ilaçların listelendiği ve etki mekanizmaları, etkileri, klinik kullanımları, farmakokinetik özellikleri, ilaç etkileşimleri ve toksik etkilerine dair anahtar bilgilerin yer aldığı özet tablolar
•        Cevap anahtarlarının ve doğru cevap açıklamalarının da yer aldığı 100-soruluk 2 adet kapsamlı sınav
•        Test performansını geliştirmek için soru-çözme stratejilerinin yer aldığı ek bilgi bölümü

 Akılcıl Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji Cilt 1-Cilt-2
Akılcıl Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji Cilt 1-Cilt-2
275,00 ₺

Kitap bu 13. Baskısıyla 35. yılına girmiş bulunmaktadır. Yerleşmiş standartlara, özellikle Türkiyedekilere göre büyük boyutta olan, işlediği konuların farmakolojik cephesi yanında fizyolojik, fizyopatolojik ve klinik temelleri hakkında da elverdiğince yeterli bilgilerle donatılmış bu kitabı otuzbeşinci yılına ulaştırmanın mutluluğu içindeyim. Kitap şimdiye kadar on iki kez yenilenmiştir ve öğretici olma niteliğini yitirmemesine çalışılmıştır. Diğer bir mutluluk ve aynı zamanda onurlanma nedenim bu baskıda kitabıma yazar veya ortak yazar olarak katkıda bulunan değerli meslektaşlarımın sayısının 36'ya yükselmiş olmasıdır. Kendilerine teşekkür ediyorum. Bu süre içinde sürekli çaba göstermem ve zamanımın büyükçe bir kısmını Kitabı güncel tutmak için bilimsel yazılı kaynaklardan, toplantılardan ve internete bağlı ağ sitelerinden materyel toplamam ve onları özümsemem için ayırmam gerekmiştir. Bu amaçla desteğini kullandığım TÜBA Başkanlığına teşekkürlerimi sunuyorum. En büyük ödülüm, değerli farmakolog meslektaşlarım, öğrenciler, doktorlar, eczacılar ve diğer sağlık ya da ilaç mesleği mensuplarından aldığım duygulandırıcı, takdir ve teşvik edici mesajlar olmuştur.
Kitabın boyutunu daha da artırmadan, yenileme ve geliştirme çalışmalarını giderek daha çok sayıda meslektaşıma bırakma çabalarım, yukarıda belirtildiği gibi önemli bir düzeye erişmiştir. Sonunda işin tümü katılımcılara kalacaktır. Otuzbeş yıl ve ondan önceki yıllarda çabalarımı kesintisiz sürdürebilmem için gereken enerji ve dayancı verdiği için Allaha şükrediyor, evde çoğu zaman masa başında kağıtlara yumulmuş bir eş, baba veya dede görmeye gösterdikleri sabır, anlayış ve özveri için eşim Türkan Kayaalp'e, çocuklarım Ali, Altan ve Oya'ya, gelinim Yeşim'e ve torunum Ekin'e teşekkür ediyorum.
 
Daha önceki baskılarda da yaptığım gibi, iki noktanın vurgulanmasında yarar görüyorum. Bu kitap, esas olarak lisans düzeyindeki öğrencilere hitap etmekle beraber, daha üst düzeyde farmakoloji ve uygulamalı veya o anlamda klinik farmakoloji bilgisi edinmek isteyen okuyucu kesimlerinin gereksinimleri ve beklentileri de dikkate alınarak hazırlanmıştır. Bir yandan mezuniyet-öncesi ve -sonrası eğitim görenlerin öğrenim gereksinimini ve öte yandan mesleğini yürüten hekimlerin , eczacıların ve ilacı meslek edinen diğer kişilerin ilaç grupları, farmakoloji ve farmakoterapinin temel kavramları ve uygulamaları hakkında yeterince etraflı, aynı zamanda özlü güncel bilgi gereksinimini karşılamaya ağırlık verilmiştir.
 
Bu durumu gözönünde tutarak, eğitimi ve öğretimi gerektirdiği için bu kitabı kullanacak öğrencilere, kitabın bir yılda veya bir dönemde okunup bitirilecek klasik bir ders kitap olmadığını bilerek kullanmalarını özellikle hatırlatırım. Kitap, daha kullanışlı olması için, bu baskıda da hem tek cilt ve hem de iki cilt halinde çıkarılmıştır. Okucuya iki seçenek sunulmuştur. Kitabın iki cildi , ayrılması tavsiye edilmeyen bir bütündür ve kitabın indeksi toplu olarak 2. cildin sonuna konulmuştur. Kitabın hacmini ve fiziksel ağırlığını elverdiğince artırmamak için Konuların referanslarını ayrı ayrı gösteren 94 sayfalık Kaynaklar bölümü internetten ücretsiz erişilmek üzere, elektronik ortama (www.pelikankitabevi.org'a) konulmuştur. Bu sitenin çalışmaması durumunda erişim için Kitabevinin kitap üzerindeki telefon numarasından bilgi alınabilir.
 
Kitabın Konularının çoğunda ilaçların büyük sayıda hastada yapılmış klinik deneme sonuçlarına eskiden beri değinilmektedir. Bu yaklaşım belki bazılarınca yadırganabilir. Ancak, çoğu deney hayvanlarındaki araştırmalara dayanan temel bilgiyle ilaca indikasyon "biçme" veya terapötik "çıkarsama” ile indikasyon bulma gibi geçen yüzyılın ortasına kadar başvurulan yaklaşımlar artık demode olmuştur. Batı tıbbında kanıta-dayalı ilaç ve tıp uygulaması ("evidence-based" medicine) giderek önem kazanmakta ve ilaçların indikasyonları o ilacı içeren ürünü ruhsatlandırırken ülkenin yetkili sağlık otoritesi tarafından, sözü edilen kanıtlara dayanılarak belirlenmekte ve böylece standartlaştırılmaktadır. Ancak resmi otorite tarafından onaylanmamış ve ilacın tedavi değerinin henüz tam olarak kanıtlanmadığı kısıtlı sayıda "etiket-dışı" ("offlabel") veya "onaylanmamış" indikasyonlara artık formülerlerde bile yer verilmektedir. Bu kanıtların önemli bir bölümü, söz konusu denemelerden ve bazen de birçok denemenin meta-analizinden çıkan bulgulardır. Bu denemelerin, içerdikleri kavram, yaklaşım ve kullanılan teknikler bakımından daha iyi anlaşılabilmesi için "Klinik Farmakolojinin Esasları ve Temel Düzenlemeler" adlı kitabımın Genişletilmiş 4. Baskısına (2008) bakılabilir. İndikasyonlar bakımından sağlam bir zemin bulmak için bu süreci bilimsel ve profesyonel bir enstitü marifetiyle yapan British National Formulary'den yararlanılmıştır. Bu kaynağın Türkçe baskısı Editörü olduğum ve 12 meslektaşımın katkılarıyla hazırladığımız TİK-6 Türkiye İlaçla Tedavi Kılavuzu 2011-2012 Formüleri adı ile 2011'de yayımlanmıştır.
 
Her Konu ile ilgili kaynaklar listesi yukarıdaki ağ sitesinde belirtildiği için, isteyen okuyucu bunlara internetten erişip daha etraflı bilgi sağlayabilir ve onlardan daha başka kaynaklara atlayabilir. Ancak kaynaklar listesi, esas olarak yer darlığı ve ulaşma kısıtlılıkları nedeniyle minimum düzeyde tutulmuştur. İnternetten erişilecek kaynaklar çoğu zaman İngilizce olduğu için, okuyucunun uygun anahtarı sözcük kullanmasına yardım etmek için Kitapta Türkçe terimlerin kullanılmasına ağırlık verilirken onların İngilizce karşılıkları da sık olarak belirtilmiştir. Ayrıca ilaçların olağan dozları, indikasyonları, yan tesirleri, onların kullanımına ilişkin uyarılar, ihtiyatlı kullanılması gereken haller, varsa çocuk ve bebek dozları ile yaşlılardaki ya da diğer özel durumlardaki doz ayarlanması, etkileşmeler, karaciğer ve böbrek bozukluklarında, gebelerde ve emzirenlerde ilaç kullanımı ve intravenöz eklentiler ile ilgili ayrıntılar için TİK-6'ya başvurulabilir. Oradaki indikasyonlar ve dozlarla ilgili bilgilerin Türkiyede onaylanmış olanlarla bazı ilaçlar için aynı olmadığı görülür; ancak bunların formülerde, genellikle, aslında olması gerektiği gibi olduğuna inanıyorum. Sözü edilen ayrıntılı bilgilerin bir tıbbi farmakoloji kitabında bulunması beklenmez. Kitapta ilaç müstahzarları (ilaç ürünleri)'nin bir kısmı her konunun sonunda örnek olarak verilmiştir; tam bir liste olarak algılanmamalıdır. Kitabın dizgisinin ve basımının kaliteli olması için özen gösteren Ertem Matbaasına, dizgicim İbrahim Yıkılmaz'a, bu kitabın baskı ve dağıtımını üstlenen Pelikan Tıp ve Teknik Kitapçılık sahibi Aziz Çelik'e teşekkür ederim.
Prof. Dr. S. Oğuz Kayaalp
15 Mayıs 2012

Akılcı İlaç Kullanımı ve Klinik Farmakoloji
Akılcı İlaç Kullanımı ve Klinik Farmakoloji
60,00 ₺ 75,00 ₺

BÖLÜM 1

AİK’in Tanımı, Önemi, İlkeleri, Paydaşların Bu Konuda
Dikkat Etmesi Gereken Noktalar, Bitkisel Ürün
Kullanımında ve Türkiye’de AİK

Harun ALP, Ergin ŞİNGİRİK, Halil Mahir KAPLAN, İbrahim KAHRAMAN

AİK’in Tanımı ve Önemi

Akılcı İlaç Kullanım İlkeleri ve Akılcı Olmayan İlaç Kullanımı (AOİK)

Paydaşların AİK Konusunda Dikkat Etmesi Gereken Noktalar

Türkiye’de Akılcı İlaç Kullanımı (AİK)

Bitkisel Ürünlerde Akılcı İlaç Kullanımı

Bitkilerin İlaçlarla Etkileşimleri

 

BÖLÜM 2

Çocuklarda Akılcı İlaç Kullanımı

Selda ARSLAN, Çiğdem EL, Harun ALP, Ebru ÇELİK

Çocukluk Çağında Yaşa Bağlı Olarak Ortaya Çıkan Fizyolojik Değişiklikler

Çocuklarda İlaç Kullanımı Açısından Klinikte Önemli Olan ve
Tedavi Başarısını Etkileyen Faktörler

Yenidoğan ve Çocuklarda Topikal Akılcı İlaç Kullanımı

 

BÖLÜM 3

Çocuklarda Akılcı Olmayan İlaç Kullanımı (AOİK)

Çiğdem EL, Selda ARSLAN, Ebru ÇELİK, Harun ALP

Antibiyotikler

Ateş Düşürücüler

Steroidli Kremler

 

BÖLÜM 4

Yaşlılarda Akılcı İlaç Kullanımı

Muhammet Murat ÇELİK, Ebru ÇELİK, Harun ALP

Yaşlı Bireylerde Çoklu İlaç Kullanımı ve Sonuçlar

Yaşlılarda Yaşa Bağlı Olarak Ortaya Çıkan Fizyolojik, Farmakokinetik,
Farmakodinamik, Farmasötik Etkileşimler

Yaşlılarda Osteoporoz

Yaşlılarda Hipertansiyon

Yaşlılarda Diyabetes Mellitus

Yaşlılarda Dislipidemi

Yaşlılarda Obezite ve Tiroid Hastalıkları

Yaşlılarda Deri Değişiklikleri, Kuru Cilt Tedavisi

Steroidlerin Glukortikoid ve Mineralokortikoid Etkileri

Güçlü Antikolinerjik Özelliklere Sahip İlaçlar

 

BÖLÜM 5

Gebelikte ve Laktasyonda Akılcı İlaç Kullanımı

Ebru ÇELİK, Oya SOYLU KARAPINAR, Harun ALP

Gebelikte Akılcı İlaç Kullanımı

Gebelikte İlaç Kullanım Güvenliği

Gebelikte Kullanılan Bazı İlaçların Fetus Üzerine Etkileri

Gebelikte Kullanılan Topikal İlaçlar

Laktasyonda Akılcı İlaç Kullanımı

Laktasyonda Kullanılan Bazı İlaçlar ve Güvenilirlikleri

Laktasyon Döneminde Hastalıkların Tedavisinde Tercih Edilmesi
Uygun Görülen İlaçlar ve Fetüs Üzerindeki Etkileri

Laktasyonda Kullanılan Topikal İlaçlar

Gebelik ve Laktasyonda Topikal ve Sistemik Olarak Kullanılan
Bazı İlaçların Risk Kategorileri

 

BÖLÜM 6

Böbrek Yetmezliğinde Akılcı İlaç Kullanımı

Faruk Hilmi TURGUT, Harun ALP, Muhammet Murat ÇELİK

Böbrek Fonksiyonunun Değerlendirilmesi

Antihipertansif İlaçların Kullanımı

Analjezik İlaçların Kullanımı

Antimikrobiyal İlaçların Kullanımı

Antimikobakteriyel İlaçların Doz Ayarlanması

Hipoglisemik Ajanların Kullanımı

Antikoagülan İlaçların Kullanımı

Diğer İlaçların Kullanımı

 

BÖLÜM 7

Kronik Karaciğer Hastalığında Akılcı İlaç Kullanımı

Muhammet Murat ÇELİK, Faruk Hilmi Turgut, İbrahim YETİM, Harun ALP

Kronik Karaciğer Hastalığı

CYP Enzim Sistemi İle Metabolize Olan İlaçlar

Siroz Hastalarında İlaç Metabolizmasını Etkileyen
Patofizyolojik Faktörler

Terapötik İndeksi Dar Olan Bazı İlaçlar

İlaca Bağlı Oluşan Hepatotoksik Hasarlar

Karaciğer Yetmezlikli Hastalarda Kardiyovasküler İlaçların Kullanımı

 

BÖLÜM 8

Antibiyotik Kullanımında Akılcı İlaç Kullanımı

Mehmet ÇABALAK, Harun ALP

Antibiyotik Kullanımında Tedaviler

Antibiyotik Direncini Artıran Faktörler

Antibiyotik Seçerken Dikkat Edilmesi Gereken Özellikler

 

BÖLÜM 9

Diş Hekimliğinde Akılcı İlaç Kullanımı

Esra Sinem KEMER DOĞAN, Harun ALP

Antibiyotikler

Terapötik Antibiyotiklerin Klinik Kullanımı

Profilaktik Antibiyotik Kullanımı

Analjezikler

NSAİİ’lerin Etki Mekanizmaları

Diş Hekimliğinde NSAİİ’lerin Analjezik ve Terapötik Kullanımı

NSAİİ’lerin Yan Etkileri

Gargaralar

 

 

BÖLÜM 10

Acilde Akılcı İlaç Kullanımı

Ali KARAKUŞ, Harun ALP

Otonom Sinir Sistemi İlaçları

Acil Serviste Bulundurulması Gereken Asgari İlaçlar

Acilde Sıkça Kullanılan İlaçların Farmakolojik Özellikleri

Tıp Sanat
Tıp Sanat
400,00 ₺

İnsanlığın anatomiyi, sağlık ve hastalıkları anlama çabasında sanatçıların binlerce yıl öncesine dayanan özel bir yeri vardır;

bu kitap, dünyanın en büyük koleksiyonlarından birinden derlenen, düşündürücü ve bazen de merak uyandıran betimlemeleri kullanarak, bu sanatçıların yaratıcılıklarının ve araştırıcılıklarını kutlamaktadır.