Aile Hekimliği ve Acil Serviste Ruhsal Bozuklukların Yönetimi
Aile Hekimliği ve Acil Serviste Ruhsal Bozuklukların Yönetimi
125,00 ₺

Bir bilim dalı olarak, tıp hiç şüphesiz ki tüm bilim dallarının içerisinde en sanatsalı ve sanatların ise en bilimselidir. Pek çok ‘ANTİ’ akımlara karşı savaşarak uzunca bir yolculuktan geçmiş olan, her ne kadar tıbbın öteki çocuğu da olsa psikiyatrinin bu sıfatları en çok hak eden bilim dalı olduğunu söylemek çok da haksız olmayacaktır. Sosyolojik, biyolojik, psikolojik ve toplumsal pek çok alana zenginlik katan psikiyatri bilimi aynı zamanda sinema, tiyatro ve pek çok kitaba da ilham kaynağı olmuştur. Ne yazık ki tüm bu zengin özelliklerine rağmen psikiyatri tıp eğitiminde hak ettiği yeri bulamamıştır. Psikiyatri ve ruhsal hastalıklar en fazla damgalanan ve ötekileştirilen olmuşlardır. Damgalama hem diğer tıbbi alanlar hem de toplumsal alanlarda sürmekte. Hem ruhsal hastalıkların tanınırlığını arttırmak hem de damgalamanın önüne geçilmesini sağlamak biz ruh sağlığı çalışanlarının birincil görevi olmalıdır. Bu amaçla bu kitapta aile hekimliği ve acil servis klinik pratiğinde sık karşılaşılan ruhsal bozuklukların ilgili branş hekimlerince tanınmasını kolaylaştırmak ve tedavi yönetiminde bu hekimlere düşen sorumlulukların paylaşılması hedeflenmiştir.

 


"Aile Hekimliği ve Acil Serviste Ruhsal Bozuklukların Yönetimi" Kitabının İçindekileri:

 

 • Bölüm 1 Kötü Haber Verme
 • Bölüm 2 Zor Hasta ile İletişim Kurma
 • Bölüm 3 Psikolojik Dayanıklılık, Stres ve Öz Bakım
 • Bölüm 4 Sağlıkta Şiddet ve Olası Psikiyatrik Yansımaları
 • Bölüm 5 Deliryum
 • Bölüm 6 Kadınlarda Hormonal Döngü ile İlişkili Ruh Sağlığı Sorunları
 • Bölüm 7 Sinirlilik Şikayeti ile Gelen Hastalarda Olası Psikiyatrik Bozukluklar Ve Birinci Basamakta Tedavi Yaklaşımları
 • Bölüm 8 Uykusuzluk Şikayeti ile Gelen Hastada Olası Psikiyatrik Bozukluklar ve Birinci Basamakta Tedavi Yaklaşımları
 • Bölüm 9 Acil Servis ve Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerine Psikiyatrik Şikayetlerle Başvuran Hastalarda Öykü Alma ve Ruhsal Durum Muayenesinin Temel İlkeleri
 • Bölüm 10 Geriatrik Hastalarda Sık Görülen Ruhsal Bozukluklar ve Tedavi Yönetimleri
 • Bölüm 11 Acil Servis ve Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Öz Kıyım Girişimine Yaklaşım
 • Bölüm 12 Major Depresif Bozukluk Tedavisinde Birinci Basamak Hekimlerin Rolü ve Tedavi Yönetiminde Sık Kullanılan Öneriler
 • Bölüm 13 Acil Servis Şartlarında Bipolar Bozukluk Hastalarına Yaklaşım
 • Bölüm 14 Acil Servis, Psikiyatri Dışı Klinikler ve Hasta Nakil Araçlarında Hasta Tespitinde Hekim ve Diğer Sağlık Personelinin Sorumlulukları
 • Bölüm 15 Acil Servise Başvuran Psikotik Bozukluk Tanılı Hastaların Tedavi Yönetimi
 • Bölüm 16 Psikomotor Ajitasyon Nedir? Nasıl Yönetilir?
 • Bölüm 17 Doğum Ardı Başlangıcı Depresyonun Tanınması ve Tedavi Yönetiminde Birinci Basamak Hekimlerine Yönelik Öneriler
 • Bölüm 18 Acil Psikiyatrik Durumlarda Tedavi
 • Bölüm 19 Madde Kullanım Bozuklukları ve Bu Bozukluklara Yaklaşım
 • Bölüm 20 Alkol Kullanımı ile İlişkili Psikiyartik Bozuklukların Tanınması ve Bu Bozukluklara Yaklaşım
 • Bölüm 21 Gebelik ve Ruhsal Hastalıklar
 • Bölüm 22 Onkolojik Psikiyatri
 • Bölüm 23 Nörolojik Hastalıklar ve Psikiyatri
 • Bölüm 24 Kronik Ağrılı Bozukluklar ve Psikiyatri
 • Bölüm 25 Anksiyete Bozukluklarının Tanınması ve Yönetimi
 • Bölüm 26 Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Somatoform Bozukluklar
 • Bölüm 27 Acil Servise Cinsel Travma Nedeni ile Başvuran Hastaya Akut Dönemde Yaklaşım
 • Bölüm 28 Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Obsesif Kompulsif Bozukluğun Tanınması ve Tedavi Yönetimi
 • Bölüm 29 Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Yeme Bozuklukları
 • Bölüm 30 Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Cinsel İşlev Bozulukları
 • Bölüm 31 Birinci Basamakta Antidepresan Kullanımları
 • Bölüm 32 Afetlerde Psikiyatrik İlk Yardım
 • Bölüm 33 Travma ve İlişkili Ruhsal Bozukluklar
 • Bölüm 34 Toplum Ruh Sağlığı Hizmetleri
 • Bölüm 35 Psikiyatrik Hastalıklara Yönelik Damgalama
 • Bölüm 36 Yas Sürecine Klinik Yaklaşım
 • Bölüm 37 Aile İçi Şiddet ve Ruhsal Yansımaları
 • Bölüm 38 Demanslı Hastaya Yaklaşım
 • Bölüm 39 Endokrinolojik Hastalıklar ve Psikiyatri

Current Aile Hekimliği Tanı ve Tedavi
Current Aile Hekimliği Tanı ve Tedavi
350,00 ₺


Yayın değerlendirme kurumları tarafından en değerli yayın olarak seçilmiş eserlerden biri.
Amazon okuyucu değerlendirme skorlarında "en fazla olumlu yorum almış” aile hekimliği kaynağı.


Birinci basamakta görülen tüm klinik durumların TANI, TEDAVİ VE YÖNETİMİ İLE İLGİLİ KULLANIMI KOLAY BİR KILAVUZ
Doğum öncesi bakım, kene kaynaklı infeksiyonlar, tüberkülozun tanı ve yönetimi, HIV tanısı ve yönetimi ve TSSB/TBH (Travma sonrası stres bozukluğu/Travmatik beyin hasarı) hakkında YENİ BÖLÜMLER


Hedef Kitle:
Ulusal ve Uluslararası sınavlar için gözden geçirme, board sertifikası ve yeterlik sınavları için muhteşem kaynak. Birinci basamakta yoğun çalışan hekimler, uzman aile hekimleri, mecburi hizmet ve mezuniyet sonrası için mutlaka okunması gerekli kaynak.


Bu kanıta dayalı BESTSELLER kılavuzun özellikleri: 
•   Çocukluk ve ergenlikten başlayarak, yetişkinlik ve yaşlılık dönemine ilerleyen yaşam sürecinin gelişimine göre düzenlenmiştir.
•   Kanıta dayalı öneriler içerir
•   Konservatif ve farmakolojik tedaviler
•   Uygun durumlarda tamamlayıcı ve alternatif tedaviler
•   Diğer sağlık hizmeti sağlayanlar ile işbirliği önerileri
•   Hem tek başına hem de komorbid durumlarda hastanın zihinsel ve davranışsal sağlıklarına dikkat etme önerileri
•   Hastalığın aileye etkisini tanıma
•   Hasta eğitimi bilgileri

Tıp Sanat
Tıp Sanat
400,00 ₺

İnsanlığın anatomiyi, sağlık ve hastalıkları anlama çabasında sanatçıların binlerce yıl öncesine dayanan özel bir yeri vardır;

bu kitap, dünyanın en büyük koleksiyonlarından birinden derlenen, düşündürücü ve bazen de merak uyandıran betimlemeleri kullanarak, bu sanatçıların yaratıcılıklarının ve araştırıcılıklarını kutlamaktadır.