Current Fiziksel Tıp ve Rehdbilitasyon
Current Fiziksel Tıp ve Rehdbilitasyon 67
200,00 ₺ 284,00 ₺

Current Tanı ve Tedavi  Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon

Alanında en çok tercih edilen kitap serisi LANGE-Current'dan,

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon alanında yazılmış ilk eser.

Üstelik aynı anda Türkçe.

Alanındaki en seçkin kurum olan Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Derneği tarafından tercüme edilmiştir.

Hakkında  Patoloji ve komplikasyonlarda dahil olmak üzere FTR hastasına pratik ve kolay yaklaşım için bulunmaz bir kaynaktır. Alanında en son güncel tedavileri içermektedir. Kanıta dayalı tıp ile FTR’nin klinik yönlerinin üzerinde durmaktadır.  Anatomi kinesiyoloji ve mekanik de dahil olmak üzere tedavi egzersizleri ve yöntemlerinin üzerinde durmaktadır. Kitabımızda  kas-iskelet, ultrason, omurga ve eklem enjeksiyonları gibi hekimler tarafından gerçekleştirilen tanı ve tedavi prosedürlerine ilişkin yorumlar yer almaktadır. Kitabımız birinci basamakta da neler yapılması gerekenleri anlattığı kapsamlı konularla sona ermektedir.

Tintinalli Acil Tıp El Kitabı
Tintinalli Acil Tıp El Kitabı 67
165,00 ₺

Tintinalli’nin

ACİL TIP EL KİTABI

 

Bu eser Tintinalli Acil kitabının orijinal 2012 baskısının aynı sene yapılan çeviri versiyonudur.

Türkiye’de çevirisi aynı yıl yapılan EN GÜNCEL İLK ve TEK TİNTİNALLİ ACİL TIP KİTABIDIR

 

Bu eser "American College of Emergency Physicians " Yayınıdır.

 

 • Dünya’nın acil tıp alanında en fazla bilinen, okunan ve referans gösterilen kitabı ŞİMDİ TAMAMI RENKLİ olarak güncellendi.

 • Günlük pratiğinizde doğru ve güvenilir bilgiye hızlı ulaşmanıza imkan veren bu kaynak , akıcı çevirisi ile yanınızdan ayıramayacağınız bir eser olacak.

 • İçeriğindeki bilginin tamamı Tintinalli’nin textbook’undan sizin için pratiğe uygun şekilde özetlenmiştir.

 • Acil tıpla ilgili her şey şimdi hekimlerin parmak uçlarında – ve ideal cep boyutunda ŞİMDİ TAMAMI RENKLİ

 • Acil tıbbın en fazla güvenilen ve kutsal kitabı olarak görülen textbook’tan, günlük ve pratik kullanıma uygun şekilde derlenmiş ve tamamen güncel bilgiler içeren sıradışı eser.

 • Tintinalli herzaman olduğu gibi acil sağlık hizmeti veren tüm hekimlere en iyi şekilde yardımcı olmaya ve pratiklerini geliştirmeye devam ediyor. Tanı, tedavi, ayırıcı tanı ve acil müdahale olmak üzere tüm bölümler okuyucu dostu formatta organize edildi.

 

ACİL TIBBIN TÜM KAPSAMI ELİNİZDE – VE CEBİNİZE SIĞACAK KADAR DA PRATİK

Klinik özelliklere, tanı ve ayırıcı tanı, acil serviste bakım ve taburculuk gibi konulara odaklanan kısa bölümlerden oluşan Tintinalli'nin Acil Tıp El Kitabı daha kısa sürede ve daha başarılı hasta bakımı yapmanızı sağlamak için tasarlandı. 
Bu baskı,

 • Daha fazla fotoğraf ve çizimlerle tamamen renkli tasarım

 • Bilgiye kolay ulaşım sağlayan çok sayıda tablo

 • Güncel uygulamalara paralel olarak düzenlenmiş içerik

 • Genişletilmiş Pediyatri bölümü, Düşük Olasılıklı AKS, Tromboembolizm, Tıkayıcı Arteriyel Hastalıklar, Bulantı ve Kusma, Barsak Tıkanıklığı ve Volvulus, Akut Üriner Retansiyon, Çocuklarda Renal Aciller, Su ve Gıda Kaynaklı Hastalıklar ve Kalça ve Diz Ağrıları gibi yeni bölümler içeriyor.

 

Tartışmasız otoritesi ve kullanım kolaylığı ile Tintinalli'nin Acil Tıp El Kitabı Acil Servislerde çalışan her doktorun cebinde olmalı.

Abdomen Radyoloji Atlası
Abdomen Radyoloji Atlası 67
145,00 ₺

Abdomen Radyoloji Atlası

Abdomen ve pelvis hastalıklarına ait görüntüleme bulgularının kapsamlı, olgu tabanlı gözden geçirilmesi.

Abdomen Radyoloji Atlası, günlük pratikte karşılaşılan sık ve nadir gastrointestinal ve genitoüriner sistem problemlerini kapsayan tam bir rehberdir. Her bölümde olgunun klinik görünümü, radyolojik bulguları, tanısı ve ayırıcı tanısı ile ilgili kısa tanımlamalar bulunmaktadır. Sonrasında, her bölümde klinik bulgular, sık komplikasyonlar, etyoloji, görüntüleme bulguları, tedavi ve prognoz tartışılmaktadır.
Özellikler:

•    Kullanım kolaylığı sağlayan her bölümde kısa metin ve uygun sunum

•    Tüm güncel görüntüleme teknikleri ile ilgili pratik tartışma

•    Anahtar noktaları gösteren yaklaşık 550 adet yüksek kaliteli görüntü

•    Her bölümün sonunda önemli noktaları vurgulayan bilgi ve tuzaklar

•    Çift faz karaciğer ve pankreas tetkikleri gibi çeşitli BT incelemeleri için, 64- kesit BT cihazına uygun protokolleri içeren bir ek

Kas İskelet Sistemi Radyolojisi
Kas İskelet Sistemi Radyolojisi 67
75,00 ₺

Muskuloskeletal görüntüleme alanında geniş kapsamlı olgu tabanlı kaynak kitap

Popüler Öğretici Atlas serisine son eklenen kitap olan Muskuloskeletal Görüntüleme Atlası, kas-iskelet sistemi hastalıklarının sık karşılaşılan şekillerine ve önemli nadir görülen hastalıklara genel bir bakış sağlamaktadır. İnternal eklem düzensizliği, tümörler, enfeksiyon, avasküler kemik, travma, artrit ve protezleri de içine alan geniş bir kategorik gruptan 130 olgu ile uluslararası alanda tanınmış yazarlar multimodoliter yaklaşımlarla okuyucuya ışık tutmaktadır. Her olgu prezentasyon belirtileri, radyolojik bulgular, tanı ve ayrıcı tanılara ait özlü tanımlamalar içerir. Kas-iskelet patolojisi ve güncel tedavi staretejileri ile birlikte en son girişimsel radyoloji tekniklerine dair bilgiler içermesi bu kitabı günlük pratik için seçkin bir kaynak haline getirmektedir.

Konvansiyonel Radyolojide Ayırıcı Tanı
Konvansiyonel Radyolojide Ayırıcı Tanı 67
150,00 ₺ 250,00 ₺

Konvansiyonel Radyolojide Ayırıcı Tanı kitabının üçüncü güncellenmiş ve revize edilmiş baskısı konvansiyonel X-ışmmı; kemikler, eklemler ile torasik ve abdominal segmentleri etkileyen hastalıkları tanımada etkili bir araç yapmak için gerekli bilgiyi sağlamaktadır.

Kitap hastalıklardansa radyolojik bulguların klasifikasyonuna göre düzenlenmiştir ve bu sayede okuyucu tanıya gerçek klinik durumu yansıtan bir yolla ulaşır. Özlü ve kapsamlı tablolar tanı ve ayırıcı tanıda anahtar bilgiyi belirtmektedirler.

Dikkat çekici noktalar:

 • Radyolojik bulgular temel alınarak düzenlenen bölümler günlük klinik pratikteki durumları yansıtır.
 • Bu kitapta referans tablolar kolaylaştırılmıştır; klasifiye edilmiş bulgular, tanı, ayırıcı tanı ve önemli klinik bilgilerin gözden geçirilmesi mükemmel hale getirilmiştir
 • 2000den fazla radyografi ve şematik diyagramlar okuyucuyu en olası tanıya götürmede yardımcıdır.

Konvansiyonel Radyolojide Ayırıcı Tanı kitabının üçüncü baskısı güncellenmiş ve revize edilmiş abdomen radyolojisi bölümünü ve aynı yazarların henüz yayımlanmış Kemik ve Eklem Hastalıkları ile Akciğer Grafisi kitaplarından alman bütün metni içermektedir.

Bu elimizdeki istisnai referans olan Konvansiyonel Radyolojide Ayırıcı Tanı kitabı radyologların ve uzmanların tanısal görüntülemedeki becerilerini artırmaktadır ve uzmanlık sınavına hazırlanan asistanların ilgisini çekecektir.

Renkli Doppler Görüntüleme
Renkli Doppler Görüntüleme 67
280,00 ₺

Hızlı teknolojik gelişmelere parelel şekilde,renkli Doppler'in de içlerinde bulunduğu çeşitli görüntüleme yöntemlerinde çok büyük değişiklikler meydana gelmektedir.Abdomen,periferal vaskuler hastalıklar,obstetrik,jinekoloji gibi hemen hemen tüm vücut sistemlerine ait çeşitli hastalıkların tanısında renli Doppler görüntülemesi önemli bir rol oynamaktadır.Kitabın bu baskısında ekokardiyografi hakkında ayrı bir bölüm ayrılmış,yeni çizimler ile cihazın tarihi gelişimi ve özelikleriyle birlikte renkli Doppler ultrasonun vücudun değişik sistemlerinde kulanım bilgisi ile eklenmiştir.Abdomen,periferik vaskuler hastalıklar gibi değişik vücut sistemlerini değerlendirmede renkli Doppler'in kulanımındaki rolü ayrıntılandırılmıştır.Obstetrik,jinekolojik lezyonlar ve infertilite konusunda ayrı bölüm eklenmiştir.Bu kitap mezuniyet sonrası,klinisyenlerin pratileri ve radyolog ile jinekologların günlük pratiklerinde rehber olacaktır.

Konjenital Fetal Anomalilerin Ultrasonografisi
Konjenital Fetal Anomalilerin Ultrasonografisi 67
540,00 ₺

Oldukça fazla görsel içeriğiyle (3 boyutlu görüntüler dahil)
bu kitap doğumsal anomalilerin, ilişkili klinik görüntüler yardımıyla,
belirlenmesi ve tanı konulması aşamalarında okuyucularına
yardımcı olacaktır. Geniş bir spektrumda fetal
anomalilerin ayırıcı tanılarının yapılmasında güncel bilgiler
ışığında önerilerde bulunulmuştur. Her anomali hakkında,
karakteristik özellikleri, patogenez ve etiyolojisi, ayırıcı tanısı,
prognozu ve yönetimi ile ilgili standart ve takibi kolay
bir düzende bilgi verilmektedir. Bu baskıda ek olarak ilk trimester,
enfeksiyon ve çoğul gebelik kısımları eklenmiş olup
kardiyak anomalilerle ilgili önemli miktarda bilgi eklenmiştir.
İçerik: Fetüsün anatomik incelemesi ve fetal anomalilerin erken tanısı * Santral ve periferal sinir
sistemi anomalileri Baş, yüz ve boyun anomalileri Kistik higroma ve immün kaynaklı olmayan
hidrops fetalis Toraks anomalileri Gastrointestinal sistem ve karın ön duvarı anomalileri * Üriner
sistem ve eksternal genitalya anomalileri * İskelet displazileri ve kas sistemi anomalileri: tanısal
algoritma Kromozomal ve kromozomal olmayan sendromlar Fetal enfeksiyonda ultrasonografi *
Çoğul gebelikte ultrasonografi
Dario Paladini, MD, Başkan, Fetal Tıp ve Cerrahi Ünitesi, Gaslini Çocuk Hastanesi, Cenova, İtalya
Paolo Volpe, MD, Başkan, Fetal Tıp Ünitesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Hospitals
Di Venere ve Sarcone, Bari, İtalya
Çeviri Editörü Dr. Özgür Özyüncü, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve
Doğum Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
Yves Ville’in önsözü

Lippincott Farmakoloji
Lippincott Farmakoloji 67
240,00 ₺

fLippincott Görsel Anlatımlı Çalışma Kitapları: Farmakoloji öğrenciler başta olmak üzere farmakolojiyi öğrenmek veya bilgilerini tazelemek isteyen kişilerin oldukça fazla tercih ettiği bir tıbbi farmakoloji kitabıdır. Bu popülerliğini hızlı bir gözden geçirme kitabı olmasına ve farmakolojik etkileri ve mekanizmaları çok sayıda şekiller kullanılarak açıklamasına borçludur. Kitabın temel dayanak noktası “Görmek Anlamaktır” ilkesidir.
Lippincott Görsel Anlatımlı Çalışma Kitapları: Farmakoloji, Yedinci Baskı, tıbbi farmakolojinin temel bilgileri üzerine hızlı, etkili bir bilgi yenileme amacıyla güncel ilaç bilgisini ulaşılabilir bir biçimde sunmaktadır. Bu özet kaynak, hızlı bir gözden geçirme için karmaşık bilgiyi parçalarına ayıran net, etkili bir yazım dili ve yüzlerce resim içermektedir. Ardışık resimler ilaçların nasıl etki oluşturduğunu dinamik bir şekilde ayrıntılandırmakta, geliştirilmiş gözden geçirme soruları ve yanıtları sınavlardaki ve sonrasındaki başarılarınız için sizi donatmaktadır.

• Güncellenmiş ilaç bilgisi, en güncel, klinikle uyumlu farmakoloji materyalini sunmaktadır.
• Ulaşılabilir anahat biçimi karmaşık bilginin daha kolay gözden geçirilmesini sağlar.
• Yüksek kaliteli resimler ilaçların etki mekanizmaları, yan etkileri ve etkileşimlerinin anlaşılmasını canlı bir şekilde destekler.
• Artırılmış gözden geçirme soruları ve yanıtları bilginizi test eder ve daha fazla çalışmanız gereken alanları saptar.

Katzung & Trevor Farmakoloji Sınav ve Gözden Geçirme
Katzung & Trevor Farmakoloji Sınav ve Gözden Geçirme 67
216,00 ₺

ÇOK SATAN BU ÇALIŞMA KİTABI SINAVLARDA BAŞARILI OLMANIZ İÇİN İHTİYACINIZ OLAN HERŞEYİ İÇERMEKTEDİR
 
En güvenilir farmakoloji ders kitabının yazarları temel konuların açık ve özgün bir özetini 800’den fazla özetleyici soru-cevap ile destekleyerek Katzung & Trevor’s Farmakoloji Sınavlara Hazırlık ve Tekrar’da sunuyor.

Konu temelli yaklaşım ile ders notları ve daha geniş kapsamlı metinlerle birlikte kolaylaştırılmış kullanım.
Önde gelen farmakoloji ders kitabının yazarlarından bu alandaki en iyi farmakoloji gözden geçirmesidir.
Medikal farmakolojinin gözden geçirilmesi ve sınavlara hazırlık için ideal olan bu kitapla birlikte 800’ün üzerinde sınav tipi soru ve cevabı yer almaktadır- bu rakam diğer farmakoloji gözden geçirmelerinin herhangi biriyle sunulanın neredeyse 3 katıdır

Önemli öğrenme hedeflerinin kapsama alanları:
        Her bölümde temel ilkeler ve özgün ilaç gruplarının yer aldığı kısa konu özeti
•        Açıklayıcı şekiller ve tablolar (çoğu renkli)
•        Cevap ve açıklamaların yer aldığı tekrar soruları
•        İlaç gruplarını ve konuları görsel olarak sunan gözden geçirme diyagramları
•        Bilinmesi tavsiye edilen terim ve tanımların listesi
•        Başlıklar arasındaki bağlantıları anlamak için önceki konuların bir özetini sunan Beceri Kazandırma Soruları
•        Her bölümün tamamlanması için yapılması gereken işlerin kontrol listesi
•        Önemli ilaçların listelendiği ve etki mekanizmaları, etkileri, klinik kullanımları, farmakokinetik özellikleri, ilaç etkileşimleri ve toksik etkilerine dair anahtar bilgilerin yer aldığı özet tablolar
•        Cevap anahtarlarının ve doğru cevap açıklamalarının da yer aldığı 100-soruluk 2 adet kapsamlı sınav
•        Test performansını geliştirmek için soru-çözme stratejilerinin yer aldığı ek bilgi bölümü

Estetik Botulinum Toksin Uygulamaları El Kitabı
Estetik Botulinum Toksin Uygulamaları El Kitabı 67
270,00 ₺

Estetik Botulinum Toksin Uygulamaları El Kitabı

Rumack Tanısal Ultrasonografi 1-2
Rumack Tanısal Ultrasonografi 1-2 67
1.900,00 ₺

RUMACK TANISAL ULTRASONOGRAFİ 2 CİLT

 

" Ultrasonografinin tıbbi tanı ve girişimler alanlarındaki tüm gücünü kullanır hale gelin! "

" Uygulama alanları sürekli artan, bu çok yönlü ve kullanışlı yöntem konusunda, tek bir kaynaktan elde edebileceğiniz en yetkin ve güncel bilgi hazinesine sahip olun! "

 

 • Kitapta konularının en yetkin uzmanları tüm vücut yapıları, görüntü rehberliğindeki girişimler, fetal, obstetrik ve pediatrik görüntüleme alanında mevcut tüm ultrasonografi uygulamalarının en son tekniklerini sunarak, tetkik ve girişimlerinizde en iyi sonuçları almanıza yardımcı oluyorlar.

 • Üç ve dört boyutlu ultrasonografi, fetal görüntüleme, karaciğer ve gastrointestinal kanalın kontrast maddeli ultrasonografisi gibi çok sayıda yeni ultrasonografik gelişme ve bunların en güncel uygulama teknikleri konularında ustalaşın.

 • Önceki baskılara göre görüntülerin %70’nin yenilenip, fetal MRG ile korelasyonların da eklendiği obstetrik bölümlerinde, ayrıca görüntülerin %20’nin yenilendiği diğer bölümlerde son teknoloji ile elde edilmiş, en demonstratif ve eğitici resimleri gözden geçirin.

 • Alanlarındaki en saygın otoritelerin tanı ve girişimlere yönelik, çok değerli mesleki sırrı, ipucu ve teknik önerilerini öğrenin.

 • Sadece bir görüntüleyici olmakla yetinmeyip, sizi bu görüntüleri klinik bilgilerle birlikte yorumlayabilen klinik ultrasonografi uzmanına dönüştürecek olan cerrahi teknikler, klinik / laboratuar veri analizi gibi konulardaki son derece yararlı klinik bilgilerle donanın.

 

" Tanısal ultrasonografiyi tümü ile ve ansiklopedik bir düzen içinde kapsayan bu kitap, bir altın standart oluşturuyor. … Tüm radyoloji bölümleri bu kitabın bir kopyasını kütüphanelerinde bulundurmalılar. Radyoloji asistanları, uzmanlık eğitimleri boyunca mutlaka bu kitaba erişebilir durumda olmalılar… Aktif çalışan ve ultrasonografi ile bir şekilde ilişkili ve ilgili olan tüm radyologlar, bu eseri her an başvurabilecekleri ve eğitimlerini devam ettirebilecekleri bir kaynak olarak edinmeliler.”

Adli Histopatoloji Atlası
Adli Histopatoloji Atlası 67
115,00 ₺

Bu atlas, adli patolojinin modern uygulaması ile ilgili mikroskobik değişmeleri tanımlamaktadır. Ölüm nedeni ile ilişkili olarak adli patologun yanıtlaması gereken sıkça karşılaşılan sorular hakkında okuyucuya yol göstermektedir. Bu özellik yapay mı veya gerçek mi?

Bu bulgu neye işaret etmektedir? Bu zedelenme ne kadar eskidir?

Bu kitap ani ölüm, çevresel ölümler, zedelenme günlendirilmesi ve çocuk istismarı şüphesi gibi adli önemi olan ana konular üzerine odaklanmıştır. Bu kitapta hastalık, çürüme ve artefakt ile ilişkili değişikliklerin anlaşılmasını artırmak için konular çok sayıda renkli fotoğrafla yoğun bir şekilde resmedilmiştir.

Mikroskobun yanında hızlı bir başvuru kaynağı olması yanısıra adli patologlar, adli patoloji uzmanlık öğrencileri, adli olguların danışıldığı patologlar, patoloji araştırma görevlileri, otopsi patologları ve adli araştırmacılar için temel bir okuma kaynağıdır.

Peter M.Cummings, M.D.

Adli Tabip ve Nöropatoloji Direktörü,

Massachusetts Eyaleti Adli Tıp Başkanlığı, Boston, MA, ABD.

Darin P.Trelka, M.D., Ph.D.

Yardımcı Adli Tabip, Broward Beldesi Adli Tıp ve Travma Merkezi, FL, ABD. Kimberley M.Springer, M.D.

Adli Tabip, Massachusetts Eyaleti Adli Tıp Başkanlığı, Boston, MA, ABD.

Adli Hemşirelik
Adli Hemşirelik 67
60,00 ₺ 75,00 ₺

Adalet sistemi ile medikal alan arasında bir köprü niteliğinde olan adli hemşirelik, ülkemizde henüz kabul edilme sürecindedir. Esasen her hemşire bir adli hemşiredir ve hizmeti süresince çok sayıda adli olgu ile karşılaşır. Hatta çoğu kez bunlarla ilgili tek başına karar vermek zorunda bile kalır. Ancak akademik anlamda henüz hak ettiği noktada değildir. Üniversitelerin lisans müfredatlarına bakıldığında dünya standartlarına ulaşmamız için çok yol yürümemiz gerektiği ortaya çıkmaktadır. Buna rağmen birçok programda lisans dersi olarak okutulmakta olduğu da söz konusudur.

 

Her ne kadar Ülkemizde adli tıp ve adli bilimler ile ilgili çokça yayın bulunuyorsa da, hemşirelerin bilgi ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikte bir çalışma bulunmamaktadır. Bir başvuru kitabının eksikliğinin önemini kavrayan bizler, hemşirelerin ihtiyaçlarına yönelik bir yayın oluşturmayı görev bildik. İşte bu nedenle aşağıda göreceğiniz konular ile ilgili uzmanları bir araya getirdik ve alana katkı sağlamayı amaçladık.

 

Kliniklerde çalışan hemşireler, travma sonrası başta acil klinikler ve yoğun bakım üniteleri olmak üzere sağlık kuruluşlarına gelen ya da getirilen mağdur ve/veya failler ile ilgili, gibi bir dizi önemli görev üstlenir. Bu konu ile ilgili olarak, gerek yoğun bakım gerekse acil ünitelerinde yapılması gerekenler ve öneriler kitabın 1., 2., 3., 4. ve 5. bölümlerinde ele alınmaktadır.

 

Aile içi şiddet, çocuk istismarı ve ihmali olaylarının değerlendirilmesi, tedavisi, koruyucu hizmet veren birimlere yönlendirilmesi ve ani çocuk ölümü gibi olayların incelenmesi 6. bölümde görülebilir.

 

Cinsel saldırı mağ         "Adli Hemşirelik" Kitabının İçindekileri:

 

1. ADLİ HEMŞİRELİĞİN TARİHSEL GELİŞİMİ –DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE ADLİ HEMŞİRELİK
Doç. Dr. Mira R. GÖKDOĞAN

2. HEMŞİRELERİN ADLİ SORUMLULUĞU; YOĞUNBAKIM ÜNİTESİ İLE ÇÖZÜM ÖRNEĞİ 
Doç. Dr. Ali Şefik KÖPRÜLÜ, Dr. Öğretim Üyesi Ali HASPOLAT

3. KLİNİK ADLİ TIP HİZMETLERİNDE ADLİ HEMŞİRELİK
Prof. Dr. Şevki SÖZEN, Dr. Birgül TÜZÜN, Uzm. Hemş. Dilber ERDOĞDU DEMİRAL

4. ACİL SERVİSLERDE ADLİ HEMŞİRELİK
Dr. Öğr.Üyesi Nurcan HAMZAOĞLU

5. YARALANMALARDA HEMŞİRENİN SORUMLULUKLARI
Doç. Dr. Dilek ÖZDEN

6. AİLE İÇİ ŞİDDET
Doç. Dr. Aysel GÜRKAN

7. VÜCUT DOKUNULMAZLIĞINA KARŞI İŞLENEN SUÇLAR
Dr. Öğr. Üyesi Gavril PERTİDİS, Doç. Dr. Meriç KARACAN, Prof. Dr. Ersi Abacı KALFOĞLU

8. ÇOCUK İSTİSMARINDA ADLİ HEMŞİRELİK
Prof. Dr. Oğuz POLAT, Doç. Dr. Cem UYSAL

9. ADLİ PSİKİYATRİ HASTASININ BAKIMINDA HEMŞİRELİK: ADLİ PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ
Doç. Dr. Şeyda DÜLGERLER

10. ADLİ TOKSİKOLOJİ / MADDE KÖTÜYE KULLANIMI
Prof. Dr. Münevver AÇIKKOL

11. HEMŞİRENİN HUKUKİ SORUMLULUĞU
Dr.Öğr.Üyesi Mehtap CİVİR

12. EBELİK VE HEMŞİRELİKTE MALPRAKTİS
Dr. Öğr. Üyesi Derya ŞAHİN

13. ÖTANAZİ
Dr. Öğr. Üyesi Selma TEPEHAN ERASLAN

14. ADLİ TIP: ÖLÜM, ÖLÜ MUAYENESİ VE OTOPSİ Dr. Öğr. Üyesi Taner GÜVENdurlarının ayrıntılı ve hassas bir şekilde muayene edilmelerine yardımcı olunması, mağdurların fiziksel değerlendirilmesi, fiziksel ve biyolojik delillerin toplanması, cinsel yolla bulaşan hastalıklar için gerekli testlerin yaptırılması, hekim eşliğinde tedavi ve önerilerde bulunulması, olası gebeliklerin önlenmesi, destek amaçlı tedavilerin uygulanması, duygusal travmanın önlenmesi, mağdurun izleminin ve rehabilitasyonun sağlanması ve gerektiğinde tanıklık yapılması konuları 7. ve 8. bölümlerde incelenmektedir.

 

Suç ve suçlu davranışlarını ele alma becerisine sahip olmaları gerekli olan hemşirelere bu konudaki detaylı bilgi, ruh sağlığı bozuk olup da suç işleyen kişilerin gözlenip değerlendirilmesi konusu ile birlikte, 9. bölümde verilmektedir. Buna ek olarak kişilerin madde bağımlılıkları ve ilgili durumlar 10. bölümde işlenmektedir.

 

Tüm bunlara ek olarak, hemşirelerin hukuki sorumluluğu temelinde ölüm ve ölü muayenesi malpraktis, ötanazi gibi konular 11, 12, 13 ve 14. bölümlerde aktarılmaktadır.

 

Kitapta, adli hemşireliğin önemi ve alanda karşılaşılan gerçek sorunlar tartışılmakta, aynı anda birden fazla şeyi düşünerek hastaya zarar vermeden adalete hizmet vermenin ne denli zor olduğunu gözler önüne serilmektedir.

 

Alana katkı sağlaması ümidi ile….

Adli Bilimlerde Örnek Alınması ve Delil
Adli Bilimlerde Örnek Alınması ve Delil 67
65,00 ₺

"Adli Bilimlerde Örnek Alınması ve Delil" Kitabının İçindekileri:

 

 • Bölüm 1: Adli Bilimler ve Adalet Kavramı
 • Bölüm 2: Taze Cesetlere Yapılan Otopsilerde Örnek Alınması
 • Bölüm 3: Fethi Kabir ve Örnek Alınması
 • Bölüm 4: Entomolojik İncelemeler İçin Örnek Alınması
 • Bölüm 5: Adli Belge İncelemede Örnekalınması
 • Bölüm 6: Delillerin Alınması ve Nakli Sırasındaki Yasal Süreçler
 • Bölüm 7: Hastane Enfeksiyonlarından Örnek Alınması
 • Bölüm 8: Gıdalardan Örnek Alınması
 • Bölüm 9: Uyutucu, Uyuşturucu, Uyarıcı Madde Kullanımı ve Örnek Alma
 • Bölüm 10: Tarım Ürünlerinde Pestisit Kalıntıları ve Örneklerin Alınması
 • Bölüm 11: Su Örneklerinin Alınması
 • Bölüm 12: Organik Örneklerin Alınması, Taşınması ve Analizi
 • Bölüm 13: Örnek Analiz Laboratuvarlarında Akreditasyon Esasları ve Önemi
 • Bölüm 14: İnorganik Örneklerin Alınması, Taşınması ve Anali
 • Bölüm 15: Çürümüş Cesetlere Yapılan Otopsilerde Örnek Alınması
 • Bölüm 16: Adli DNA Analizleri İçin Örnek Alımı
 • Bölüm 17: Ateşli Silah Olgularında Swap Alınması
 • Bölüm 18: Cinsel Saldırı Olgularında Örnek Alınması
 • Bölüm 19: Olay Yerinin Korunması, Örnek Alınması ve Deliller
 • Bölüm 20: Otopside Patolojik İncelemeler ve Örnek Alınması
 • Bölüm 21: Adli Fotoğrafçılık ve Örnek Alımı
 • Bölüm 22: Patlama Sonrası Olay Yeri İncelemesi ve Adli Bulgular
 • Bölüm 23: Bilişim Suçlarında Örnek Alınması ve Delil
 • Bölüm 24: Bitkilerle Tedavi” Kavramı ve Bitkisel Ürünlerden Analiz İçin Örnek Alımı

Adli Tıp & Adli Bilimler
Adli Tıp & Adli Bilimler 67
450,00 ₺

Adaletin toplum ve toplumu oluşturan bireyler arasında eşit olarak sağlanabilirliğine hizmet eden sağlık bilimleri, fen bilimleri ve sosyal bilimler gibi eğitsel, teknolojik ve pozitif bilimler topluluğunu kapsayan adli bilimler multidisipliner bir alandır. Ve bu disiplinler içinde “Adli Tıp” önemli bir işleve sahiptir. Bilimin sürekli gelişim gösterdiği çağımızda, ülkemizde adli bilimler ve adli tıp alanında yaşanan ve medyada da sık sık gündeme gelen çeşitli olaylarda ve tartışmalarda bazı adli tıp kitaplarında yaşanan absurdite sınırını zorlayan değerlendirmelerin olması ve temel bir “textbook” gereksinimi elinizde tuttuğunuz kitabın oluşumunu sağladı.

“Adli Tıp & Adli Bilimler” kitabı yaklaşık 2 yıl önce güncel ve temel bir kaynak eser olarak hem bu alanlara hem de başta hukuk ve medya olmak üzere diğer disiplinlere yönelik olarak yola çıktı. Alanın çerçevesini kuşkusuz hukuk çizmektedir, ancak hukuksal normlar, sadece yerel değil evrensel hukuksal normlar ve tıbbi etik değerlere uygunluk göstermek ve bilimsel gelişmelere de koşut olmak durumundadır. Bu paradigma ile elinizde tutuğunuz kitabın tıp fakültesi öğrencileri, adli tıp asistanları, adli tıp uzmanları, adli bilimlerin farklı alanlarında lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri başta olmak üzere tıp, hukuk, psikoloji, diş hekimliği, kriminoloji, sosyal hizmet, antropoloji gibi çok çeşitli adli bilimler alanında çalışanlara en son güncel literatür bilgileri yanında yeni perspektifler de kazandıracağı kanısındayım. Kitabın okuyucuya, tıp biliminin bilimsel normlarını yasal boyutu ile irdeleme, değerlendirme, uygulama, diğer disiplinlerindeki gelişmeleri izleme, konsültasyon ve değerlendirme süreçlerinin bir parçası olma ve sadece ulusal ve evrensel hukuk konusunda bilgi sahibi olma değil aynı zamanda evrensel etik ilkelere de bağlı bir adli tıp/adli bilimler yaklaşımı kazandırmasını diliyorum.

1. Adli Bilimler

Prof.Dr. Halis DOKGÖZ, Dr.Öğr.Üyesi Uğur KOÇAK

2. Bilirkişilik

Prof.Dr. Halis DOKGÖZ

3. Hekimlerin Yasal Sorumlulukları

Dr.Öğr.Üyesi Pınar BACAKSIZ, Prof.Dr. Erdem ÖZKARA, Prof.Dr. Halis DOKGÖZ

4. Tıbbi Uygulama Hataları

Prof.Dr. Erdem ÖZKARA, Prof.Dr. Halis DOKGÖZ

5. Ölüm ve Postmortem Değişimler

Prof.Dr. İmdat ELMAS, Doç.Dr. Gökhan ERSOY

6. Adli Entomoloji

Öğr.Gör. H. NihalAÇIKGÖZ

7. Adli Kimliklendirme

Prof.Dr. Sermet KOÇ, Doç.Dr. Muhammet CAN

8. Ani Beklenmedik ŞüpheliÖlümler

Prof.Dr. Mete GÜLMEN, Uzm.Dr. Kenan KAYA

9. Çocuk Ölümleri

Prof.Dr. Işıl PAKİŞ, Prof.Dr. Sermet KOÇ

10. Asfiksiler

Prof.Dr. Şerafettin DEMİRCİ, Prof.Dr. Kamil Hakan DOĞAN

11. Adli Otopsi

Doç.Dr. Ümit ÜNÜVAR GÖÇEOĞLU, Prof.Dr. Yasemin BALCI

12. Felaket Kurbanlarının Kimliklendirilmesi

Dr,Dt. ElifGÜNÇE ESKİKÖY

13. Olay ve Olay Yeri Rekonstrüksiyonu

Prof.Dr. Çağlar ÖZDEMİR, Prof.Dr. Coşkun YORULMAZ

14. Adli Tıpta Orijin

Prof.Dr. Oğuz POLAT, Prof.Dr. SerhatGÜRPINAR

15. Yaralar

Prof.Dr. Nadir ARICAN, Prof.Dr. Halis DOKGÖZ

16. Ateşli Silah ve Patlayıcı Yaralanmaları

Prof.Dr. Fatma Yücel BEYAZTAŞ, Doç.Dr. CelalBÜTÜN

17. Adli Rapor

Prof.Dr. Hakan KAR, Prof.Dr. Halis DOKGÖZ

18. Çocuk İstismarı ve İhmali

Prof.Dr. Halis DOKGÖZ, Prof.Dr. Oğuz POLAT

19. Adli Görüşme

Doç.Dr. Sunay FIRAT

20. Cinsel Şiddet

Prof.Dr. Hakan KAR, Prof.Dr. Çağlar ÖZDEMİR

21. İnsan Hakları İhlalleri ve Tıbbi Belgeleme

Prof.Dr. Şebnem KORUR FİNCANCI

22. Mobbing

Dr.Öğr.Üyesi  Derya DENİZ, Prof.Dr. Halis DOKGÖZ

23. Kadına Yönelik Şiddet

Prof.Dr. Oğuz POLAT, Prof.Dr. Ali Kemal YILDIZ

24. Adli Psikiyatri

Uzm.Dr. Lale TIRTIL, Prof.Dr. Ümit BİÇERProf.Dr. Gökhan ORAL

25. Adli Tıve Etik

Prof.Dr. Yeşim Işıl ÜLMAN, Prof.Dr. Halis DOKGÖZ

26. Adli Genetik

Prof.Dr. Ersi ABACI KALFOĞLU, Dr. ÖğrÜyesi Gavril PETRİDİS

27. Adli Toksikoloji

Prof.Dr. Serap Annette AKGÜR, Doç.Dr. Nebile DAĞLIOĞLU

28. Alkol

Doç.Dr. İ. Özgür CAN

29. Kriminalistik

Prof.Dr. Ali RızaTÜMERDr.Öğr.Üyesi  Mehmet CAVLAK

30. Kan Lekesi Model Analizi

Prof.Dr. Kemalettin ACAR

31. Adli Belge İnceleme

Prof.Dr. İsmail BİRİNCİOĞLU, Prof.Dr. Rıza YILMAZ

32. İş Kazaları, Meslek Hastalıkları ve Maluliyet

Prof.Dr. Nursel GamsızBİLGİNProf.Dr. Ahmet HİLAL, Prof.Dr. Necmi ÇEKİN

33. Yaş Tayini

Prof.Dr. Aysun Baransel ISIR, Prof.Dr. BoraBÜKEN

34. Adli Hemşirelik

Dr.Öğr.Üyesi  Nurcan HAMZAOĞLU, Prof.Dr. M.Fatih YAVUZ

35. Adli Antropoloji

Dr. Öğr.ÜyesiÖzgeÜNLÜTÜRK

36. Adli Odontoloji

Dr.Dt. Hüseyin AFŞİN

Ek 1. Avrupa Konseyi Temsilciler Kurulu Medikolegal Otopsi Kuralları

Ek 2. Adli Muayene Formları

Ek 3. Türk Ceza Kanunu’nda Tanımlanan Yaralama Suçlarının Adli Tıp Açısından Değerlendirilmesi Rehberi

Aile Hekimliği ve Acil Serviste Ruhsal Bozuklukların Yönetimi
Aile Hekimliği ve Acil Serviste Ruhsal Bozuklukların Yönetimi 67
125,00 ₺

Bir bilim dalı olarak, tıp hiç şüphesiz ki tüm bilim dallarının içerisinde en sanatsalı ve sanatların ise en bilimselidir. Pek çok ‘ANTİ’ akımlara karşı savaşarak uzunca bir yolculuktan geçmiş olan, her ne kadar tıbbın öteki çocuğu da olsa psikiyatrinin bu sıfatları en çok hak eden bilim dalı olduğunu söylemek çok da haksız olmayacaktır. Sosyolojik, biyolojik, psikolojik ve toplumsal pek çok alana zenginlik katan psikiyatri bilimi aynı zamanda sinema, tiyatro ve pek çok kitaba da ilham kaynağı olmuştur. Ne yazık ki tüm bu zengin özelliklerine rağmen psikiyatri tıp eğitiminde hak ettiği yeri bulamamıştır. Psikiyatri ve ruhsal hastalıklar en fazla damgalanan ve ötekileştirilen olmuşlardır. Damgalama hem diğer tıbbi alanlar hem de toplumsal alanlarda sürmekte. Hem ruhsal hastalıkların tanınırlığını arttırmak hem de damgalamanın önüne geçilmesini sağlamak biz ruh sağlığı çalışanlarının birincil görevi olmalıdır. Bu amaçla bu kitapta aile hekimliği ve acil servis klinik pratiğinde sık karşılaşılan ruhsal bozuklukların ilgili branş hekimlerince tanınmasını kolaylaştırmak ve tedavi yönetiminde bu hekimlere düşen sorumlulukların paylaşılması hedeflenmiştir.

 


"Aile Hekimliği ve Acil Serviste Ruhsal Bozuklukların Yönetimi" Kitabının İçindekileri:

 

 • Bölüm 1 Kötü Haber Verme
 • Bölüm 2 Zor Hasta ile İletişim Kurma
 • Bölüm 3 Psikolojik Dayanıklılık, Stres ve Öz Bakım
 • Bölüm 4 Sağlıkta Şiddet ve Olası Psikiyatrik Yansımaları
 • Bölüm 5 Deliryum
 • Bölüm 6 Kadınlarda Hormonal Döngü ile İlişkili Ruh Sağlığı Sorunları
 • Bölüm 7 Sinirlilik Şikayeti ile Gelen Hastalarda Olası Psikiyatrik Bozukluklar Ve Birinci Basamakta Tedavi Yaklaşımları
 • Bölüm 8 Uykusuzluk Şikayeti ile Gelen Hastada Olası Psikiyatrik Bozukluklar ve Birinci Basamakta Tedavi Yaklaşımları
 • Bölüm 9 Acil Servis ve Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerine Psikiyatrik Şikayetlerle Başvuran Hastalarda Öykü Alma ve Ruhsal Durum Muayenesinin Temel İlkeleri
 • Bölüm 10 Geriatrik Hastalarda Sık Görülen Ruhsal Bozukluklar ve Tedavi Yönetimleri
 • Bölüm 11 Acil Servis ve Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Öz Kıyım Girişimine Yaklaşım
 • Bölüm 12 Major Depresif Bozukluk Tedavisinde Birinci Basamak Hekimlerin Rolü ve Tedavi Yönetiminde Sık Kullanılan Öneriler
 • Bölüm 13 Acil Servis Şartlarında Bipolar Bozukluk Hastalarına Yaklaşım
 • Bölüm 14 Acil Servis, Psikiyatri Dışı Klinikler ve Hasta Nakil Araçlarında Hasta Tespitinde Hekim ve Diğer Sağlık Personelinin Sorumlulukları
 • Bölüm 15 Acil Servise Başvuran Psikotik Bozukluk Tanılı Hastaların Tedavi Yönetimi
 • Bölüm 16 Psikomotor Ajitasyon Nedir? Nasıl Yönetilir?
 • Bölüm 17 Doğum Ardı Başlangıcı Depresyonun Tanınması ve Tedavi Yönetiminde Birinci Basamak Hekimlerine Yönelik Öneriler
 • Bölüm 18 Acil Psikiyatrik Durumlarda Tedavi
 • Bölüm 19 Madde Kullanım Bozuklukları ve Bu Bozukluklara Yaklaşım
 • Bölüm 20 Alkol Kullanımı ile İlişkili Psikiyartik Bozuklukların Tanınması ve Bu Bozukluklara Yaklaşım
 • Bölüm 21 Gebelik ve Ruhsal Hastalıklar
 • Bölüm 22 Onkolojik Psikiyatri
 • Bölüm 23 Nörolojik Hastalıklar ve Psikiyatri
 • Bölüm 24 Kronik Ağrılı Bozukluklar ve Psikiyatri
 • Bölüm 25 Anksiyete Bozukluklarının Tanınması ve Yönetimi
 • Bölüm 26 Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Somatoform Bozukluklar
 • Bölüm 27 Acil Servise Cinsel Travma Nedeni ile Başvuran Hastaya Akut Dönemde Yaklaşım
 • Bölüm 28 Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Obsesif Kompulsif Bozukluğun Tanınması ve Tedavi Yönetimi
 • Bölüm 29 Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Yeme Bozuklukları
 • Bölüm 30 Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Cinsel İşlev Bozulukları
 • Bölüm 31 Birinci Basamakta Antidepresan Kullanımları
 • Bölüm 32 Afetlerde Psikiyatrik İlk Yardım
 • Bölüm 33 Travma ve İlişkili Ruhsal Bozukluklar
 • Bölüm 34 Toplum Ruh Sağlığı Hizmetleri
 • Bölüm 35 Psikiyatrik Hastalıklara Yönelik Damgalama
 • Bölüm 36 Yas Sürecine Klinik Yaklaşım
 • Bölüm 37 Aile İçi Şiddet ve Ruhsal Yansımaları
 • Bölüm 38 Demanslı Hastaya Yaklaşım
 • Bölüm 39 Endokrinolojik Hastalıklar ve Psikiyatri

Current Aile Hekimliği Tanı ve Tedavi
Current Aile Hekimliği Tanı ve Tedavi 67
350,00 ₺


Yayın değerlendirme kurumları tarafından en değerli yayın olarak seçilmiş eserlerden biri.
Amazon okuyucu değerlendirme skorlarında "en fazla olumlu yorum almış” aile hekimliği kaynağı.


Birinci basamakta görülen tüm klinik durumların TANI, TEDAVİ VE YÖNETİMİ İLE İLGİLİ KULLANIMI KOLAY BİR KILAVUZ
Doğum öncesi bakım, kene kaynaklı infeksiyonlar, tüberkülozun tanı ve yönetimi, HIV tanısı ve yönetimi ve TSSB/TBH (Travma sonrası stres bozukluğu/Travmatik beyin hasarı) hakkında YENİ BÖLÜMLER


Hedef Kitle:
Ulusal ve Uluslararası sınavlar için gözden geçirme, board sertifikası ve yeterlik sınavları için muhteşem kaynak. Birinci basamakta yoğun çalışan hekimler, uzman aile hekimleri, mecburi hizmet ve mezuniyet sonrası için mutlaka okunması gerekli kaynak.


Bu kanıta dayalı BESTSELLER kılavuzun özellikleri: 
•   Çocukluk ve ergenlikten başlayarak, yetişkinlik ve yaşlılık dönemine ilerleyen yaşam sürecinin gelişimine göre düzenlenmiştir.
•   Kanıta dayalı öneriler içerir
•   Konservatif ve farmakolojik tedaviler
•   Uygun durumlarda tamamlayıcı ve alternatif tedaviler
•   Diğer sağlık hizmeti sağlayanlar ile işbirliği önerileri
•   Hem tek başına hem de komorbid durumlarda hastanın zihinsel ve davranışsal sağlıklarına dikkat etme önerileri
•   Hastalığın aileye etkisini tanıma
•   Hasta eğitimi bilgileri

Temel Kardiyoloji + VCD
Temel Kardiyoloji + VCD 67
300,00 ₺ 750,00 ₺

Türkiye’nin En Kapsamlı ve Güncel Türkçe Textbook

" Yüzlerce Türk Kardiyoloji Uzmanı, Binlerce Meslektaşı İçin Hazırladı  "

 

 • Türkiye’de ulusal olarak oluşturulmuş, kapsamlı ve güncel Türkçe kardiyoloji kaynak kitabı.

 • Yüzlerce kardiyoloji uzmanından bu alandaki en son gelişmeler ve güncellemeler.

 • Kardiyolojinin sık karşılaşılan ve sık görülen tüm majör hastalık, bulgu ve patolojileri.

 • Kapsamlı ve referanslı içerik.

 • Binlerce kardiyolojik görsel ve şemalar.

 • Sade ve kolay okunabilir dil yapısı.

Tamamı renkli ve ciltli bir şaheser.

İç Hastalıkları Özet Kitabı
İç Hastalıkları Özet Kitabı 67
440,00 ₺ 0,00 ₺

İç Hastalıkları Özet Kitabı. 2017 Baskı

A’dan Z’ye tüm iç hastalıkları konularını güncel ve özet halde bulabileceğiniz, 443 konusunda otör yazar tarafından yazılmış muhteşem bir hızlı başvuru kaynağı.
İç hastalıkları uzmanı mesleğini, kitaplar olmadan yapamaz. Karşısına hasta geldiğinde ise iç hastalıkları uzmanı, o hastası için o anda okuması gereken bilgileri içeren bir kitabı, elinin altında bulundurmalıdır. Çünkü o anda bilgi denizinde dolaşmaya zaman ayıramayabilir. İşte bu kitap "İç Hastalıkları-Özet Kitabı”, iç hastalıkları uzmanının bu gereksinimini karşılayabilmek amacıyla hazırlandı.

Bu kitapta hastalıkların epidemiyoloji, fizyoloji, patofizyoloji, patoloji bilgilerine yer verilmemeye çalışıldı. Aksine o anda hekimin, hastasına yardım etmesi için ivedilikle gerekli tanı, ayırıcı tanı ve sağaltım bilgilerine yer verildi. Bilgiler, ülkemizin çok değerli 443 bilim insanının yazmış olduğu ana İç Hastalıkları Kitabı’ndan itina ve çok yoğun bir çaba ile süzülmüştür.

Kendini güncel tutmak isteyen uzmanlar, asistanlar, yan dal uzmanları, aile hekimleri ve öğrenciler için okuyucu dostu formatta yazılmıştır.

Önsöz:
İç Hastalıkları uzmanlığının anlam ve önemi son yıllarda daha da artmış bulunmaktadır. Hastaya olabildiğince çabuk ve doğru tanı konulmasının, doğru sağaltım uygulanmasının hasta morbidite ve mortalitesini azaltacağı kuşkusuzdur. Yanı sıra, gereksiz tetkiklerin yapılmaması da elbette çok önemlidir. Bunlar gerçekleştiğinde, hastalıkların toplumsal ve ekonomik maliyetinin de asgariye inmiş olacağı öngörülebilir.
Yaralanmalar ve afetzedeler dâhil tüm hastalıkları anlama ve onlarla savaşımda, iç hastalıkları uzmanı temel ve başroldedir. Özellikle iç hastalıkları anadalında, yandallaşmanın çok özendirildiği ve desteklendiği geçmiş 20-30 yıldaki deneyimler, ciddi şekilde tanı gecikmesi ve tanı-sağaltım maliyetlerinin arttığına işaret etmektedir. Çünkü maalesef, çoğu uç dal uzmanlarının, sistematik alınmış tam bir anamnez ve ardından sistematik tam bir fizik bakı yapmadıkları ya da yapamadıkları anlaşılmaktadır. Bu yüzden devletler ve Avrupa Birliği’nin son yıllarda yandallardan çok iç hastalıkları uzmanlığını destekleme kararları aldıklarını görmekteyiz. Ülkemizde de son yıllarda, tıp fakülteleri iç hastalıkları anabilim dallarında bile "GENEL DÂHİLİYE BİLİM DALI” kurulmakta ve yandal uzmanlığına yönelmemiş iç hastalıkları uzmanı öğretim üyesi sayısının arttırılmasına çalışılmaktadır.
İç hastalıkları uzmanının önünde, deyim yerindeyse bir bilgi okyanusu bulunmakta ve bu her geçen gün derinleşmekte ve büyümektedir. O bilgilerin tümünü, hiç birimiz okuyamayız ve aklımızda tutamayız. İşte bu nedenle iç hastalıkları uzmanı mesleğini, kitaplar olmadan yapamaz. Karşısına hasta geldiğinde ise iç hastalıkları uzmanı, o hastası için o anda okuması gereken bilgileri içeren bir kitabı, elinin altında bulundurmalıdır. Çünkü o anda bilgi denizinde dolaşmaya zaman ayıramayabilir. İşte bu kitap "İç Hastalıkları-Özet Kitabı”, iç hastalıkları uzmanının bu gereksinimini karşılayabilmek amacıyla hazırlandı.
Bu kitapta hastalıkların epidemiyoloji, fizyoloji, patofizyoloji, patoloji bilgilerine yer verilmemeye çalışıldı. Aksine o anda hekimin, hastasına yardım etmesi için ivedilikle gerekli tanı, ayırıcı tanı ve sağaltım bilgilerine yer verildi. Bilgiler, ülkemizin çok değerli 443 bilim insanının yazmış olduğu ana İç Hastalıkları Kitabı’ndan itina ve çok yoğun bir çaba ile süzülmüştür. O kitapta kaynaklar metinde atıflandırılmayıp bölüm sonlarında topluca verilmişti. Bu nedenle kaynakçadaki hangi kaynağın hangi satıra ait olduğu seçilemediğinden, elinizdeki kitaba kaynakça konulmamıştır. Tabii ki okuyucu, bütün bilgilerin kaynakçalarına ana kitaptan ulaşabilecektir.
Son olarak vurgulamalıyım ki iç hastalıkları uzmanı mesleğini, tıbbi yazıncayı (literatür) da yakından izleyip, bilgilerini daima güncelleyerek uygulamak zorundadır.

Başarı dileklerimle.

Prof. Dr. Hulki Meltem Sönmez