Kanski Klinik Oftalmoloji Sistematik Yaklaşım
Kanski Klinik Oftalmoloji Sistematik Yaklaşım
486,00 ₺

Kanski KLİNİK OFTALMOLOJİ 7. BASKI

 25 Yıldır Dünya Oftalmolojisinde Tartışmasız Lider Kaynak

Toplam 2700 Yüksek Kaliteli Görsel

Sadece Bu Baskıda 1000 Yeni Görsel

Tamamı Renkli, Ciltli, 920 sayfa

 

Hızlı, güncel ve kanıta dayalı bilgiye ulaşım.....…Daha iyi bir pratik !

 

YORUMLAR

 

" Oftalmolojide iyi görseller içeren bir eser arıyorsanız bu tam aradığınız kaynak. ”

— Dr. Christopher Gilmartin (San Diego, CA)

 

" Beklediğimin çok üzerinde bir eser. Aradığım herşeyin cevabı ve görseli bu eserde. ”

— Dr. Steven R. Klein (USA)

 

" Oftalmolojinin kutsal kitabı. ”

— Oftalmoloji Uzmanı (New York USA)

 

" Fantastik bir kitap. Ofisimde hemen hemen hergün başvurduğum tek kaynak. ”

— Dr. Whyman (USA)

 

" Herzaman başvurduğum referans eser. Sıradışı bir kaynak denebilir. ”

— Dr. Cell (Norway)

 

" Bu kitabın elinizin altında olması şart. İhtiyacınız olduğunda bu kitaba sahip olduğunuzu bilmek güzel ve ne arasanız bir şekilde burada var… ”

— Dr. Brandi Robinson (Broken Arrow, OK)

 

" Daha iyi bir kaynak olmadığına inanın. ”

— Dr. Keny Trummel (USA)

 

" Mükemmel kaynak kitap. Konular gayet açık ve inanılmaz kaliteli görsellerle desteklenmiş. ”

— Dr. T. Chau ( Boston MA)

 

 İÇİNDEKİLER

1. GÖZ KAPAKLARI (18 ALT BÖLÜM)

2. LAKRİMA DRENAJ SİSTEMİ (9 ALT BÖLÜM)

3. ORBİTA (10 ALT BÖLÜM)

4. KURU GÖZ HASTALIKLARI (7 ALT BÖLÜM)

5. KONJONKTİVA (7 ALT BÖLÜM)

6. KORNEA (19 ALT BÖLÜM)

7. KORNEA VE REFRAKTİF CERRAHİ (3 ALT BÖLÜM)

8. EPİSKLERA VE SKLERA (7 ALT BÖLÜM)

9. LENS (5 ALT BÖLÜM)

10. GLOKOM (30 ALT BÖLÜM)

11. ÜVEİT (22 ALT BÖLÜM)

12. OKÜLER TÜMÖRLER (11 ALT BÖLÜM)

13. RETİNAL VASKÜLER HASTALIK (18 ALT BÖLÜM)

14. AKKİZ MAKULA HASTALIKLARI (19 ALT BÖLÜM)

15. HEREDİTER FUNDUS DİSTROFİLERİ (8 ALT BÖLÜM)

16. RETİNA DEKOLMANI (5 ALT BÖLÜM)

17. VİTREUS OPASİTELERİ (7 ALT BÖLÜM)

18. ŞAŞILIK (10 ALT BÖLÜM)

19. NÖRO-OFTALMOLOJİ (14 ALT BÖLÜM)

20. SİSTEMİK İLAÇLARIN OKÜLER YAN ETKİLERİ (5 ALT BÖLÜM)

21. TRAVMA (4 ALT BÖLÜM)

Temel Göz Hastalıkları
Temel Göz Hastalıkları
700,00 ₺

TEMEL GÖZ HASTALIKLARI 3. BASKI

TÜRKİYE’ NİN OFTALMOLOJİ ALANINDA YAPILMIŞ KAPSAMLI İLK VE TEK KAYNAK KİTABI 3. BASKI OLARAK YAYINLANDI.
TÜM ZAMANLARIN 
EN FAZLA OKUNAN OFTALMOLOJİ ESERİ.
ESERE 17 YENİ KONU EKLENMİŞTİR.
YAZAR KADROSU GENİŞLETİLMİŞ VE 
YENİ KATILAN YAZARLARLA 127’E ULAŞMIŞTIR.
KİTAPTAKİ GÖRSEL SAYISI %50 ARTMIŞ VE 1130 RESİM YENİ BASKIDA YERALMIŞTIR.

" Göz hastalıkları alanında hangi seviyede olursanız olun kesinlikle masanızda olması gereken bir kaynak”
" Tüm güncellemeleri tek kaynaktan takip edebileceğiniz akıcı dilde bir eser”

Yeni Eklenen Bölümler:

 • Oftalmolojide Güncel Genetik Tedaviler ve Kök Hücre Uygulamaları
 • Perioküler Kozmetik Girişimler
 • Pterijium ve Tedavisi
 • Kornea Topografisi/Konfokal Mikroskopi
 • UBM/Ön Segment OKT
 • Keratokonus ve Tedavisi-Korneal Çapraz Bağlama (Cross-Linking) ve Kontakt Lensler
 • Periferik Ülseratif Keratit (PUK)/Mooren Ülseri
 • Kimyasal Yanıklar ve Tedavisi
 • Diğer Keratoplasti Yöntemleri
 • Skleral Kontakt Lensler
 • LASIK Dışındaki Refraktif Cerrahi Yöntemleri
 • Kombine Katarakt ve Glokom Cerrahisi
 • İnfeksiyöz Üveitler
 • Glokomda İzlem ve Progresyon
 • Prematüre Retinopatisi
 • İntravitreal Enjeksiyonlar ve İlaç İmplantasyonları
 • Çocuklarda Kortikal Görme Bozukluğu
 • Göz Hekiminin Günlük Uygulamalarında Bilimsel Yaklaşım
 • Göz Ameliyathanesinde Asepsi, Antisepsi

REFRAKTİF CERRAHİYE BAŞLAMAK İÇİN BEŞ ADIM
REFRAKTİF CERRAHİYE BAŞLAMAK İÇİN BEŞ ADIM
375,00 ₺

Bu kitapta, 'beş adım' ana prensipleri, cerrahi konsept ve teknikleri kapsayacak şekilde sistematik olarak oluşturulmuştur. Ek olarak, okuyucular bu kitapta topografi, tomografi, wavefront teknolojisi, ön segment OCT hakkında rehber olacak açıklamalar; ana refraktif seçenekler, adaya yaklaşımda uygulanacak klinik kurallar ve öneriler, önlenebilen komplikasyonlar hakkında detaylı tartışmalar; sistematik adım adım yaklaşımla ele alınan dokuz vaka sunumu bulacaklardır.

Temel Optisyenlik - Optisyenlik için On Temel Adım
Temel Optisyenlik - Optisyenlik için On Temel Adım
80,00 ₺

TEMEL OPTİSYENLİK : Optisyenlik için On Temel Adım
Bu kitap optisyenlik meslek eğitimi ile ilgili giriş niteliğinde bilimsel ve müfredata uygun olarak hazırlanmıştır.
Optisyenlik mesleğini temel özellikleri ve süreçleri ile optisyenlik mesleği saha uygulamalarına rehberlik edecek mükemmel kaynak.

Optisyenlik mesleğinin tüm aşamalarına ilişkin kolay anlaşılabilecek tanımlar, ilkeler, öneriler ve örnekler sunulmuştur.
Bu kitap optisyen adayları ve optisyenler için hazırlanmıştır
 Optisyenlik mesleği ile ilgili öğrencilerin kullandığı çeşitli kaynaklarla ilgili en çok şikayet edilen konu, bu kaynakları okumadaki ve anlamadaki güçlüktür. Gerek kullanılan kavramların Türkçe karşılıklarının, gerekse optisyenlik mesleki standart ve yöntemlerin belirgin olmayışı bu tür bir güçlüğü beraberinde getirmektedir. Kitabın bölümleri editörler tarafından bu durum göz önünde bulundurularak incelenmiş ve bölümler arasında uyum oluşturulmuştur..

 • Alanında deneyimli ve uzman yazar kadrosu
 • Optisyenlik saha çalışmalarına uygun içerik 
 • Sade ve kolay anlaşılır konu anlatımı
 • Kitabın düzeyi, hem optisyenlik bölümlerinde okuyan öğrencilere hem de optisyenlik saha çalışmalarına uygun olarak yazılmıştır.

İÇERİK:
1. Adım NASIL GÖRÜRÜZ?
2. Adım MERCEK PARAMETRELERİ
3. Adım ÇERÇEVE SEÇİMİ
4. Adım GÖZLÜK YAPILANDIRMASI
5. Adım MERCEK SEÇENEKLERİ
6. Adım GÖRÜŞ KALİTESİNİ ARTIRAN OPTİK UYGULAMALAR
7. Adım KONTAKT LENSLER
8. Adım OPTİSYENİ İLGİLENDİREN GÖZ HASTALIKLARI
9. Adım OPTİSYENLİK MESLEĞİNDE ETKİLİ İLETİŞİM
10. Adım OPTİK MAĞAZA UYGULAMALARI

AÇIKLAMALI İÇERİK:
1. Bölüm: Kitabın ilk bölümünde göz ve görme sistemleri işlenmiştir. Bu bölümde göz anatomisi, göz fizyolojisi, kırma kusurları ve gözlük reçetesi yorumlanmasına yer verilmiştir. Görme olayının en temel fonksiyonu olan göz ve görme kusurları bu bölümde okuyucunun anlayabileceği biçimde basit ve anlaşılır olarak sunulmuş ve görsellerle desteklenmiştir.
2. Bölüm: İkinci bölümde gözlük yapılandırmasının en önemli aşamalarından biri olan ölçümlemeye yer verilmiştir. Bu kapsamda ölçümleme mercek, çerçeve ve yüze uygulanan ölçümler olarak üç başlıkta ele alınmıştır. Bu ölçümler okuyucunun ölçme araçları kullanılarak tek başına uygulama yapmasına olanak verecek görsellerle desteklenerek açıklanmıştır. 
3. Bölüm: Üçüncü bölümde çerçeve seçimine yer verilmiştir. Bu bölümde gözlük çerçevesinin hammaddeleri ve bölümleri açıklandıktan sonra çerçevenin yüze uygunluğunun ayarlanması detaylı olarak açıklanmıştır.
4. Bölüm: Dördüncü bölümde gözlük yapılandırma sürecine yer verilmiştir. Bu bölümde gözlük yapılandırması merceğin odak sayısına, çerçeve çeşitlerine ve kullanılan mercek kesme makinesine göre ayrı ayrı ele alınmış, gözlük yapılandırması sırasında dikkat edilmesi gereken noktalarla birlikte açıklanmıştır.
5. Bölüm: Beşinci bölümde gözlük merceği türleri ele alınmıştır. Mineral ve plastik mercekler detaylı olarak anlatılmış ve gözlük merceği hammadde seçiminde önemli değişkenler olan, kırma indisi,
6. Bölüm: Altıncı bölümde ise görüş kalitesini artıran optik uygulamalara yer verilmiştir. Bu bölümde merceklere daha kaliteli görüş sağlaması için yapılan kaplamalar açıklanmıştır. Gözlük merceğinde çizilme direncini artıran, UV koruma, yansıma önleyici kaplamalar, kutuplanma, renk değiştirme ve mercek boyama uygulamaları açıklanmıştır.  
7. Bölüm: Kitabın yedinci bölümünde gözlük dışında kırma kusurlarının giderilmesine kullanılan kontak lensler incelenmiştir. Bu bölümde kontak lens terminolojisi, kontak lens kullanım avantaj ve dezavantajları, sert ve yumuşak kontak lensler ile kontak lensin sağlıklı kullanımı ile kontak lens reçetesi ele alınmıştır. 
8. Bölüm: Sekizinci bölümde optisyenlerin çalışma hayatında karşılaşacakları göz hastalıklarına yer verilmiştir. Bu kapsamda katarakt, makula dejenerasyonları, diyabetik göz hastalıkları, glokom, ışık çakmaları, anizometropi, az görme ve az görenlere yardımcı cihazlar, teknolojiyle gelişen göz hastalıkları detaylı olarak açıklanmış görsellerle desteklenmiştir.
9. Bölüm: Dokuzuncu bölümde optisyenlik mesleğinde etkili iletişime yer verilmiştir. Gözlük kullanıcısını karşılama ve tanıma, dinleme ve ihtiyaç anlama, bilgilendirme ve doğru sunum, sunumu tamamlama, ürün takibi ve teslimi, ürün sonrası hizmet aşamaları açıklanmıştır. Bu aşamalar optisyenlik müesseselerinde sık karşılaşılan durumlarla ilgili örnek diyaloglarla desteklenmiştir.
10. Bölüm: Onuncu ve son bölümde bir sağlık kuruluşu olarak optisyenlik müessese yönetimine yer verilmiştir. Bu bölümde işletme yönü ile optisyenlik müessesesi, işletme çeşitleri, bir optisyenlik müessesesi açma süreçleri, ürün temini, optisyenlik müesseselerinde takım çalışmasının önemi, satış bölümü için tavsiyeler, hasta şikayetlerinin giderilmesi, uygun ürün satışı ve gözlük satışında etik davranışlar, hasta takibi ve rekabet konularına yer verilmiştir.

Oftalmoloji Akıl Notları
Oftalmoloji Akıl Notları
240,00 ₺

 • gOftalmoloji Temel Kitaplarının Özetleri
 • Poliklinik Pratiğinde Gerekli Referans Bilgiler
 • Elinizin Altında Olması Gereken Pratik Bilgiler
 • Uluslararası Tanı ve Tedavi Kılavuzları
 • Bilinmesi Gereken Önemli Ayrıntılar
 • Tüm Testlerin Anlamları ve Yorumları
 • Uyarılar, Önlemler ve Nokta Bilgiler

SHİELDS TEXTBOOK OF GLAUCOMA (TÜRKÇESİ)
SHİELDS TEXTBOOK OF GLAUCOMA (TÜRKÇESİ)
225,00 ₺

Glokom önemli bir sağlık sorunu olup, körlüğe yol açan hastalıklar arasında baş sıralarda yer almaktadır. Çoğunlukla sinsi seyrettiğinden tanı konulmamış, hastalığından habersiz pek çok kişi mevcuttur. Öne sürülen mekanizmalara rağmen halen tam olarak nasıl ortaya çıktığı bilinmemektedir. Hastalığın ortaya çıkışını önlemek mümkün değildir. Ancak uygun stratejiyi izlemek açısından, glokom hakkında kapsamlı bilgi sahibi olmak önemlidir. Bu kitapta glokom fizyopatolojisi ve genetiği yanında tanı, tedavi ve takip aşamalarında göz doktorlarına yardımcı olabilecek detaylı bilgiler, sistematik bir şekilde verilmiştir. Başından beri bu kitabın amacı klasik ve güncel literatür hakkında geniş temel bir bibliyografi sunmak ve tartışmalı konular hakkında dengeli bakış açıları sağlamak olmuştur. Yazarlar bu hedefe takdire şayan bir şekilde ulaşmışlardır ve bunun gelecekti baskıların temeli olmaya devam edeceğini umuyorum. Kitabın bir diğer gücü de sınırlı yazar sayısıdır. Çok sayıda yazarı olan ders kitapları, ki günümüzde çoğu böyledir, kendi uzmanlık alanında birçok kişi tarafından farklı görüş açılarına yer verme avantajını sağlar, fakat kısıtlı bir yazar sayısı tarafından ortaya konulan kitaplar ise kitap boyunca daha fazla kaynaşma ve tutarlı bir tarz ortaya koymaktadırlar. Bu yazarlar için çok daha fazla iş yükü ortaya çıkarır ki her biri neredeyse düzinelerce bölümden sorumludur, fakat biz bu özelliğin sonraki baskılarda da sürdürülebilmesini umut ediyoruz.

GÖZ İLAÇLARI
GÖZ İLAÇLARI
70,00 ₺

Genel kapsamlı farmakoloji kitapları ve ilaç rehberleri göz doktorlarının ihtiyacını karşılamamakta ya da pratik olmamaktadır. Zira bu kitaplarda hem geniş bilgiye yer verilmemekte hem de güncelleme rahatlıkla yapılamamaktadır. Bu nedenle göz doktorlarının daha sıklıkla kullandığı ilaçlara kolayca erişebilecekleri bir kitabın ellerinin altında bulunması oldukça faydalı olacaktır. İşte bu gerekçeyle ele alınan bu kitapta göz ilaçlarıyla ilgili olarak kısa farmakolojik bilgilere yer verilmekte ve ülkemizde bulunan ürünler sıralanmaktadır.

 Ayrıca faydalı olacağını umduğumuz temel göz farmakolojisi, hazırlama ilaçlar, belli klinik durumlar için öneriler ve sistemik ilaçların göz yan etkileri gibi konulara da yer verilmiştir.

 GLOKOMDA CERRAHİ YENİLİKLER
GLOKOMDA CERRAHİ YENİLİKLER
150,00 ₺

Yeni glokom cerrahi tekniklerinde bir devrim mevcuttur. Bu yöntemler, eski yöntemlerle karşılaştırıldığında enfeksiyon oranlarını düşürdüğünü ve yüksek başarı oranlarına sahip olduğu için, her geçen gün daha da öncelik kazanmaktadır.

Glokomda Cerrahi Yenilikler Kitabı bu alanda deneyimli, yeni cerrahilere aşina olup bu teknikleri bulan, klinik araştırmacılar ve uzmanlar tarafından yazılmış bir kitaptır.

Kitabın akışı; genel oftalmolog olup, glokom cerrahisi yapan kişilerin anlayacağı şekilde, hangi tekniğin nerede, ne zaman uygulanacağı şeklinde olup; en güncel glokom prosedürlerine ilgi duyan kişiler için de, online videolar ile desteklenmiştir.

GLOKOMDA OPTİK KOHERENS TOMOGRAFİ
GLOKOMDA OPTİK KOHERENS TOMOGRAFİ
250,00 ₺

Bu kitap Optik Koherens Tomografi nin (OCT) glokom

tanısındaki yerine odaklanırken, önemli teorik bilgileri

birçok orijinal olgu ile birleştirerek sunmaktadır. OCT

oküler dokuların yüksek rezolüsyonlu görüntülerini

almamızı sağlayan invaziv olmayan bir tekniktir.

Klinisyenin glokomu erken dönemde tanımasına

ve güvenilir şekilde takip etmesine olanak sağlar.

Glokomda Optik Koherens Tomografi OCT’nin

glokomdaki uygulamaları konusunda teknik bilgiler

verirken, literatürdeki güncel yayınları özetlemekte ve

Cirrus ve Spectralis OCT platformlarından klinik olgu

örnekleri vermektedir. Ek olarak, progresyonda olay ve

eğilim analizi, maküler ganglion hücre analizi ve OCT

anjiyografi gibi yeni teknikler de anlatılmaktadır.

Bu kitap dünya çapında oftalmologlara ve

optometristlere, özellikle OCT görüntülemenin

glokomdaki uygulamaları konusunda temel bir referans

olacaktır.

GÖRME ALANLARI MUAYENE VE YORUMLAMA
GÖRME ALANLARI MUAYENE VE YORUMLAMA
200,00 ₺

GÖRME ALANLARI MUAYENE VE YORUMLAMA

GÖZ CERRAHİSİ KATARAKT
GÖZ CERRAHİSİ KATARAKT
200,00 ₺

Günümüzde göz cerrahileri içinde en çok yapılanı katarakt cerrahisidir. Kataraktın tıbbi tedavisi

konusunda belirgin bir gelişme olmaması ve koruyuculuk adına bir şey yapılamaması

nedeniyle bu gerçeğin en azından yakın bir gelecekte değişmesi beklenmemektedir. Hatta yaşlı

popülasyonun giderek artmasını da dikkate alacak olursak katarakt cerrahisi sıklığı daha da

artacaktır. Bu durum katarakt cerrahisi konusunda gelişmiş çok sayıda göz hekiminin varlığını

gerekli kılmaktadır.

Katarakt sıklığının artması ve toplumun katarakt cerrahisinden olan beklentilerinin artması

nedeniyle son zamanlarda bu alanda büyük gelişmeler yaşanmıştır ve yaşanmaya da devam

etmektedir. Bu gelişmeler daha çok fakoemülsifikasyon ve yeni göz içi lensleri üzerine inşa edilmektedir.

Ayrıca cerrahinin güvenliliğinin artırılması yeni ufukların açılmasına neden olmuştur.

Kısa bir süre öncesine kadar bir mecburiyet üzerine yapılan katarakt cerrahisi artık çok daha

erken yapılarak hastaların sorunları erken dönemde çözülmekte ve cerrahi planlamaya refraktif

boyut katılarak hastaların gözlüğe olan gereksinimleri ortadan kaldırılmakta veya azaltılmaktadır.

Kataraktın tedavisi için tarih boyunca çok çeşitli yöntemler kullanılmıştır. Günümüzde fakoemülsifikasyon

yöntemi ön plana çıkmış olmakla birlikte intrakapsüler ve ekstrakapsüler katarakt

cerrahilerine de hâlâ bazı olgularda gereksinim duyulmaktadır.

Göz Cerrahisi KATARAKT yukarıda bahsedilen tüm gerçekler dikkate alınarak kaleme alınmış

ve bölümler çok sayıda resimle desteklenmiştir. Bir katarakt cerrahının gereksinim duyacağı anatomi

bilgisinden başlanarak anestezi, katarakt, katarakt cerrahisine hazırlık, göz içi lens ölçümleri,

intrakapsüler katarakt cerrahisi, ekstrakapsüler katarakt cerrahisi, fakoemülsifikasyon, göz içi

lens uygulamaları, kompleks olgularda katarakt cerrahisi, kombine girişimler, femtosaniye lazer

uygulamaları, katarakt cerrahisinin komplikasyonları ve çocuklardaki katarakt cerrahisine kadar

her konuya daha çok pratik açıdan yaklaşılmıştır.

Göz Cerrahisi KATARAKT kitabının başta göz hastalıkları asistanları olmak üzere katarakt cerrahisiyle

ilgilenen tüm göz doktorlarına faydalı olacağını umuyorum

 GÖZ ANATOMİSİ
GÖZ ANATOMİSİ
120,00 ₺

İnsan gözünün çok sayıda bozuklukları ve hastalıkları bulunmaktadır. Bunları anlayabilmek ve tedavi edebilmek için gözün ve tüm görme sisteminin yapısını çok iyi bilmek gerekmektedir. Elinizdeki eser, doktorlarımızın bu konudaki eksikliklerini tamamlamayı hedefleyerek yazılmıştır. Ayrıca gözümüzün yapısı konusunda eğitim alan, başta tıp fakültesi öğrencileri olmak üzere, tüm sağlıkla ilgili okullarda okuyanların da bu kitaptan faydalanacağını umuyorum.

RETİNA ATLASI (2 CİLT)
RETİNA ATLASI (2 CİLT)
500,00 ₺

Elinizde tuttuğunuz kitap uzun

yılların dikkatli gözlemine, incelemesine, analiz ve dokümante edilmesine dayanan önemli bir eserdir. Yazar

çok yoğun çalışma programına rağmen kitapta yer alan tüm olguları dokümante ve analiz etmiş, ayrıca

karmaşık olguları da konsülte ederek biriktirmiş ve bunları bir araya getirerek bu öğretici eseri ortaya çıkartmıştır.

Her bölümde kısa teorik bilgiden sonra önemli sayıda klinik örneğe yer verilmiş, olgular anlaşılır biçimde

sıralanmıştır. Aynı olgunun yıllar içindeki değişimlerinin de birçok örnekte verilebilmesi esere ayrı

bir önem kazandırmaktadır. Tüm bunların yanında olgular eğer tedavi edilmişlerse gerek tıbbi ve gerekse

cerrahi tedavi yöntemleri anlaşılır şekilde özetlenmiş ve tedavi öncesi ve sonrası görüntüler eşliğinde akılda

kalıcı biçimde sunulmuştur.

Çalışmanın bir diğer önemli özelliği çok az görülen hastalıkları dahi örnekleyebilmesi ve kendi arşivlerine

ait görüntüler eşliğinde anlatabilmesidir. Kitapta yeri geldikçe hastalıkların hem eski hem de yeni

sınıflamalarının verilmesi bilginin okuyucuya bir bütün olarak ulaşmasını sağlamaktadır.

Eserin başka bir özelliği de aynı patolojinin farklı görünümlerini, farklı evrelerini, farklı ağırlıklarını

gösterebilmesi ve tüm bunlara yetecek zenginlikte bir arşive sahip olmasıdır. Olgular anlatılırken multimodal

görüntülemenin tüm olanaklarından yararlanılmış ve her çeşit görüntünün detaylı açıklaması eklenmiştir.

Sonuç olarak “Retina Atlası” retina uzmanlarının olduğu kadar genel oftalmologlar ve eğitimlerine yeni

başlayan göz hastalıkları asistanları için de başucu kaynağı olacak çok önemli bir eserdir.

SORULARLA OFTALMOLOJİ
SORULARLA OFTALMOLOJİ
150,00 ₺

Bu güvenilir tekrar soru kitabı ile sınavları başarı ile geçin!

Sınavlarınıza Sorularla Oftalmoloji  ile güvenle girin. Bu kitapta oftalmolojinin ana konularının yanı sıra embriyoloji, anatomi, pediatri, oküloplasti ve lensler gibi diğer anahtar konularla ilgili bilgilere ulaşma imkanı bulacaksınız. Bu geniş kapsamlı göz hastalıkları tekrar kitabı, gerçek klinik vaka örnekleri ve 1000’in üstünde çoktan seçmeli soru ve açıklamalı cevapları sayesinde tüm asistanlar ve uzmanlar için temel bilgi kaynağı oluştururken hem sınavları hem de klinik uygulamalarında onları başarıya götürecektir.
•    1000’in üzerinde çoktan seçmeli soru ve açıklamalı cevapları ile kendinizi test edin
•    400 klinik fotoğraf, fluorescein anjiyo, BT, MR ve ultrason görüntüsü sayesinde sınavlar ve klinik uygulamalarda ne ile karşılaşabileceğinizi deneyimleyin
•    Kendinizi değerlendirmek ve gerçek hayattaki klinik uygulamalara hazırlanmak için sık görülen hastalıklar üzerinde odaklanın

Yannuzzi Retina Atlası
Yannuzzi Retina Atlası
950,00 ₺

Dünya’nın retina hastalıkları konusundaki en iyi atlası.
Oftalmoloji yayınları içinde Dünya’ca ünlü bestseller eser.
Türkçe olarak yayınlanmış ilk ve tek retina atlası
Son derece sofistike teknolojik görüntüleme sistemleri tarafından üretilen çarpıcı güzellikte detaylara sahip devasa fotoğraf zenginliği.
Tamamı renkli, kuşe kağıt, yüksek baskı kalitesi ve ciltli sunum.
Dünya’nın en büyük tıp yayınevi Elsevier ile Türkiye’de yapılan ortak proje.
Satın alınabilecek en iyi retina kaynağı…

PROSE Awards Winner (Amerikan Yayıncılar Birliği En İyi Tıbbi Yayın Ödülü) Kazanmış Eser

 Atlas formatı, okuyuculara ister yaygın ister ender olsun, tüm gözdibi hastalıklarının net ve güvenilir bir biçimde tanınmasını sağlayacak bir vasıta temin etmektedir.
 Retinal Atlas’ı farklı kılan, hastalıkların, bunların yarattığı komplikasyonların ve hatta bazı durumlarda bunların tedavilerinin altta yatan klinik niteliği ve patofizyolojik yönlerini daha dinamik bir biçimde ortaya koymak için, klinik görüntüleri ve tamamlayıcı teşhise yönelik yardımcı imajları, standart teknoloji kullanmak suretiyle ince ve anlamlı bir biçimde özümlemesidir.

Geniş bir yelpazede yer alan fotoğraflar akılcı ve etkin bir biçimde planlamaya tabi tutulmuş ve bunun sonucu olarak, her seviyedeki göz bakımı profesyonelleri, eğitim gören öğrenciler, göz uzmanlığı asistanları ve benzer uzmanlık dallarındaki asistanlar, kapsamlı göz uzmanları, retina asistan hekimleri, retina uzmanları ve yardımcı personel için uygun, yaratıcı ve eşsiz bir atlas ortaya çıkmıştır.


Türkiye’de Veni Vidi Göz Eğitim Yayınları Serisi Kapsamında Oluşturulmuştur.
 Editör: Op. Dr. Ertan SUNAY ( Veni Vidi Göz Medikal Direktör)

 
 ÖNSÖZ:
 Geoffrey Chaucer bir zamanlar şöyle yazmıştı: "Hayat öylesine kısa ve ustalık edinmek öyle uzun bir süreç ki”; bu cümle tıp pratiğiyle ilgili olarak düşünüldüğünde bilhassa uygun düşüyor.Mesleki kariyerim boyunca göz uzmanlığı retina hastalıklarının teşhisi, idaresi ve tedavisi konularında büyük bir hızla ilerledi. Bugün, göz uzmanlığı alanı, yeni hastalıkların tanınması, eski hastalıkların belirtilerinin belirgin hale gelmesi ve hastalıklar üzerinde çalışılması ve hastalıkların tedavisine yönelik yenilikçi teknolojilerin izinde olağanüstü bir hızla büyümeye devam ediyor. Bu görkemli ilerlemeye karşın, korioretinal hastalıklarla ilgili kayıtlarda, ortaya çıkmaya ve sürmeye devam eden "idiyopatik” bozukluklar yerlerini koruyor; "idiyopatik” ifadesi bile tek başına birçok gözdibi bozukluğuyla ilgili anlayış ve bilgimizin ne kadar ilkel olduğunu ortaya koyuyor.

 18. yüzyıldan bu yana, göz uzmanları ve retina uzmanları kuşakları, kapsamlı bir öğretici gözdibi görüntüleri koleksiyonu derlemeye çalışmışlardır. Nitekim, bu amaca hizmet eden ilk çalışma Atlas of the Human Eye (İnsan Gözünün Atlası), Dr. Johann Zinn tarafından 1755 yılında yayınlanmıştır. Atlas formatı, okuyuculara ister yaygın ister ender olsun, tüm gözdibi hastalıklarının net ve güvenilir bir biçimde tanınmasını sağlayacak bir vasıta temin etmektedir. Bu kadar devasa boyutta bilgiyi tek bir çalışma içinde bir araya getirmek kuşkusuz ki zorlu bir görevdir; ancak bu hem muğlak ve iyi anlaşılamayan anomalilerin tanınmasını sağlamak, hem de basit ve karmaşık klinik görünümlere yönelik daha iyi tedavi temelli idareyi mümkün kılmak için gerekli bir görevdir. Doktorlara retina katmanlarını daha önce asla mümkün olmayan bir biçimde gözlemleme ve inceleme fırsatı veren günümüzün son derece sofistike teknolojik görüntüleme sistemleri tarafından üretilen çarpıcı güzellikte detaylara sahip devasa fotoğraf zenginliği, bu görevi daha da zorlu hale getirmektedir.

Retinal Atlas’ı farklı kılan, hastalıkların, bunların yarattığı komplikasyonların ve hatta bazı durumlarda bunların tedavilerinin altta yatan klinik niteliği ve patofizyolojik yönlerini daha dinamik bir biçimde ortaya koymak için, klinik görüntüleri ve tamamlayıcı teşhise yönelik yardımcı imajları, standart teknoloji kullanmak suretiyle ince ve anlamlı bir biçimde özümlemesidir. Geniş bir yelpazede yer alan fotoğraflar akılcı ve etkin bir biçimde planlamaya tabi tutulmuş ve bunun sonucu olarak, her seviyedeki göz bakımı profesyonelleri, eğitim gören öğrenciler, göz uzmanlığı asistanları ve benzer uzmanlık dallarındaki asistanlar, kapsamlı göz uzmanları, retina asistan hekimleri, retina uzmanları ve yardımcı personel için uygun, yaratıcı ve eşsiz bir atlas ortaya çıkmıştır.

Üveit El Kitabı
Üveit El Kitabı
100,00 ₺

Üveit, göz hastalıkları arasında tanısı en karmaşık hastalık grubudur. Tanı bilgisi ve yetkinliği, bağ dokusundan bağışıklık sistemine, genetik yapıdan enfeksiyona, yerel özelliklerden ekolojik kültüre kadar birçok alanın özgün bilgisine ve dakik bakışına gereksinim duyar. Hastalığın niteliğini belirleyen bu çok yönlü bilgiyi bir arada sunan yapıt, yok denecek kadar azdır.

Üveit Hastalıkları El Kitabı’nda, dünyanın birçok ülkesinden 57 uzman hekimin bilgi, araştırma ve deneyimi bir araya getirilmiştir. Böylece bu hastalığa dair bütünlüklü bir bakış oluşturulmuştur.

Doç. Dr. Levent Akduman ve Prof. Dr. Pınar Aydın O’Dwyer editörlüğünde ve Prof. Dr. Henry J. Kaplan ile Prof. Dr. Uwe Pleyer`in önsözü ile hazırlanan Üveit El Kitabı, tıp ve oftalmoloji tarihine de yenibir bakış getirecek nitelikte çalışmaları bir arada sunmakla, Türkçe tıp literatürüne değerli bir katkı sağlamaktadır.

OFTALMOLOJİDE LAZERLER
OFTALMOLOJİDE LAZERLER
150,00 ₺

Işığın uyarılarak kazanç sağlanabileceği fikrinin yaklaşık 100 yıl önce Einstein tarafından ortaya atılmasından

sonra ilk çalışan yakut lazerin 1960 yılında Theodore H. Maiman tarafından bulunması ile lazerler hayatımıza girmişlerdir.

Lazerler başta tıp olmak üzere, endüstride metal işlemede, kesme, mikro delikler açma, kaynak yapmak

gibi birçok alanda, eğlence sektöründe, meteorolojide mesafe ölçmede, savunma sanayinde, laboratuvarlarda özel

mikroskoplarda doku ve hücre incelenmesinde ve günlük hayatımızın birçok alanında yaygın olarak kullanılmaya

başlamıştır.

İlk çalışan lazerin aynı yıl ilk medikal uygulamasının gözde retinadaki bir anjiomu yok etmede kullanılması ile

oftalmolojide lazerler önemli bir tedavi metodu olarak yer almaya başlamışlardır. Göz yapısı gereği ışık ile sürekli etkileşim

içinde olduğundan lazerlerin gözde tedavi amacı ile kullanılması diğer organ ve dokulara göre daha avantajlı bir

durum sağlamaktadır. Biz göz hekimleri çok değişik lazerleri günlük pratiğimizde tedavi amacı ile kullanmaktayız.

Bu nedenle lazerlerin özelliklerinin, uygulama tekniklerinin ve hangi lazerin hangi tedavi için uygun olacağını bilmek

önemlidir. Ülkemizde oftalmoloji alanında lazerlerin fizik ve teknik özelliklerini ve uygulamalarını anlatan bir esere

ihtiyaç olacağını düşündük. Bu amaçla oftalmoloji klinik pratiğimizde kullanılan lazerlerin teknik özellikleri yanı sıra

uygulamalarını anlatan bir kitap yayınlamayı düşündük. Bunun özellikle genç meslektaşlarımıza bir referans kitap

olmasını ümit ediyoruz.

Bu kitap bir yıla yakın yoğun bir emeğin sonucu ortaya çıkmıştır. Kitap kendi konusunda uzman ve deneyimli ve

ilgili bölümde yoğun klinik pratiği olan geniş bir yazar kadronun ürünüdür.

Bu kitabın ilk baskısının eksiklikleri ve hatalarının hoşgörü ile karşılanacağını ümit ediyorum. Gelen geri bildirimlere

göre gelecek baskılarda daha mükemmel olacağını umuyorum.

 GÖZ VE GÖRME
GÖZ VE GÖRME
70,00 ₺

Bugüne kadar bir göz doktoru olarak binlerce kişinin gözünü muayene etmişimdir.

Çalışmaktan yorulduğum ve bunaldığım çok günler yaşamışımdır. Bıkıp

bu mesleği bırakmak istediğim günler olmuştur. Ancak bir an vardır, beni hep

dinlendirmiş ve mutlu etmiştir. İşte o an, hastayı biyomikroskop denilen muayene

cihazına oturtup gözün arkasını gördüğüm andır. Görme sinirini ve oradan çıkan

damarları gördüğümde, hele bir de o damarların nabzını yakaladığımda elde ettiğim

mutluluk anlatılır bir şey değildir. Hani bir elektronik dükkânına gidersiniz,

orada çoğu kimsenin almaya güç yetiremediği dev bir üç boyutlu televizyonun

karşısına geçersiniz ve özel gözlüğüyle izlemeye başlarsınız da acayip bir haz

duyarsınız ya! İşte ondan kat kat daha fazlası...

Benim gibi aciz göz doktorları işte bundan zevk alıyorlar. Yine de bu hazzı

bile yaşamaktan aciz diğer göz doktorlarına baktıkça kendimi şanslı hissediyorum.

Asıl görebilene ve zevk almak isteyene daha çok malzeme var. O kirpiklerin

yay gibi kıvrılarak uzamasından gözün yüzeyinde bulunan damarların içinden

alyuvarlar ve akyuvarların akışının izlenmesine, iris denilen gözün renkli kısmının

o eşsiz manzarasından farklı şiddette ışığı gördüğünde göz bebeğinin verdiği

tepkilere, merceği yerinde tutan yüzlerce incecik liften göz içi sıvısının salgılandığı

muhteşem yapıya kadar... Daha fazla bunlardan bahsedip içinizi çektiğimin

farkındayım. Maalesef çoğunuz bunları görme şansına sahip olamayacaksınız.

Ama o kadar bencil de olmadığımı bu kitabı okuyarak anlamış olacaksınız.

Pek çok hastamdan duymuşumdur, derler ki “kör olmaktansa ölsem daha

iyi!” İnsanlar, gözlerine ve görmeye işte bu kadar önem veriyorlar. Peki, bu kadar

önem verdiğimiz bir yapıyı ve işleyişini ne kadar biliyoruz? İşte bu kitapta gözlerimizle

ilgili olarak toplum tarafından bilinmeyen, ama merakla okunacağını

tahmin ettiğimiz konulara yer verilmiştir. Merak gidermenin ötesinde, kullanılan

terminoloji ve hastalıklard

KLİNİK OFTALMOLOJİ ATLASI
KLİNİK OFTALMOLOJİ ATLASI
250,00 ₺

Günümüzde, başdöndürücü hızla ilerleyen ve teknolojinin en yoğun girdiği tıp dallarından biri olan oftalmolojide, güncel bilgilerle dolu önemli bir başvuru kitabının ülkemiz tıbbının hizmetinde olması amacıyla bu eser dilimize çevrildi. Bu eserin zamanında ve güncelliğini yitirmeden çevrilmesinde önemli katkılar sağlayan bütün değerli meslektaşlarıma ve çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.