Temel Kardiyoloji + VCD
Temel Kardiyoloji + VCD
300,00 ₺ 750,00 ₺

Türkiye’nin En Kapsamlı ve Güncel Türkçe Textbook

" Yüzlerce Türk Kardiyoloji Uzmanı, Binlerce Meslektaşı İçin Hazırladı  "

 

 • Türkiye’de ulusal olarak oluşturulmuş, kapsamlı ve güncel Türkçe kardiyoloji kaynak kitabı.

 • Yüzlerce kardiyoloji uzmanından bu alandaki en son gelişmeler ve güncellemeler.

 • Kardiyolojinin sık karşılaşılan ve sık görülen tüm majör hastalık, bulgu ve patolojileri.

 • Kapsamlı ve referanslı içerik.

 • Binlerce kardiyolojik görsel ve şemalar.

 • Sade ve kolay okunabilir dil yapısı.

Tamamı renkli ve ciltli bir şaheser.

Tıp Sanat
Tıp Sanat
400,00 ₺

İnsanlığın anatomiyi, sağlık ve hastalıkları anlama çabasında sanatçıların binlerce yıl öncesine dayanan özel bir yeri vardır;

bu kitap, dünyanın en büyük koleksiyonlarından birinden derlenen, düşündürücü ve bazen de merak uyandıran betimlemeleri kullanarak, bu sanatçıların yaratıcılıklarının ve araştırıcılıklarını kutlamaktadır.

Hipertansiyon - Braunwaldın Kalp Hastalıkları Ek Kitabı
Hipertansiyon - Braunwaldın Kalp Hastalıkları Ek Kitabı
80,00 ₺ 125,00 ₺

Klinik hipertansiyon kalp hastalığıyla ilişkili uzun dönemli sorunların en önemlilerinden biridir. Braunwald'ın Kalp Hastalıkları kitabının bu ek kitabı kardiyovasküler tıbbın bu anahtar alanına derinlikli olarak odaklanmaktadır.

A dan Z ye Kronik Kalp Yetersizliği
A dan Z ye Kronik Kalp Yetersizliği
100,00 ₺ 162,00 ₺

Gerek ülkemizde gerekse tüm dünyada kalp yetersizliğinin görülme sıklığındaki artışa paralel olarak tanı ve tedavideki gelişmeler hızla süre gelmektedir. Bu kitapta yer alan kalp yetersizliği tanımı, sınıflandırması ve tedavisindeki tarihsel süreç bu hızlı gelişimin önemli bir kanıtıdır.

 Kardiyolojide Güncel Yaklaşımlar
Kardiyolojide Güncel Yaklaşımlar
240,00 ₺ 300,00 ₺

İçindekiler:

 • Bölüm 1 Kalbin Cerrahi Anatomisi
 • Bölüm 2 Kardiyovasküler Fizyoloji
 • Bölüm 3 Kardiyovasküler Cerrahide Farmakolojik Tedavi
 • Bölüm 4 Kalp Kateterizasyonu ve Anjiyografi
 • Bölüm 5 Kalp Cerrahisinde Anestezi
 • Bölüm 6 Kalp Cerrahisi Hastalarının Yoğun Bakım İzlemi
 • Bölüm 7 Kalp ve Damar Hastalıklarının Tanısında Manyetik
 • Rezonans Görüntüleme
 • Bölüm 8 Prognoz Belirlemede Nükleer Görüntülemenin Yeri
 • Bölüm 9 Kalp Cerrahisinde Hematolojik Komplikasyonlar
 • Bölüm 10 Kan Koruma ve Transfüzyon
 • Bölüm 11 Kardiyak Cerrahi Sonrasında Gelişen Akut Böbrek Hasarı
 • Bölüm 12 Kardiyovasküler Cerrahi ve Diabetes Mellitus (DM)
 • Bölüm 13 Myokardiyal Koruma
 • Bölüm 14 Açık Kalp Ameliyatlarının Nörolojik Kompliksyonları
 • Bölüm 15 Ekstrakorporeal Dolaşımın Plazma, Eritrosit ve Kalp
 • Dokusunda Eser Element Düzeylerine Etkisi
 • Bölüm 16 Ekokardiyografi
 • Bölüm 17 Anastomoz Cihazları
 • Bölüm 18 Homogreft, Otogreft ve Heterogreftler
 • Bölüm 19 Mitral Kapak Cerrahi Hastalıkları
 • Bölüm 20 Mitral Kapak Tamir Yöntemleri
 • Bölüm 21 Aort Darlığı
 • Bölüm 22 Aort Yetmezliği
 • Bölüm 23 Triküspit Kapak Hastalığı ve Cerrahisi
 • Bölüm 24 Koroner Arter Hastalıklarının Tanısında Gelişmeler
 • Bölüm 25 Koroner Revaskülarizasyonda Cerrahi Endikasyonlar
 • Bölüm 26 Kardiyopulmoner Bypass
 • Bölüm 27 Koroner Arter Bypass Cerrahisi
 • Bölüm 28 Koroner Reoperasyonlar
 • Bölüm 29 Çalışan Kalpte Koroner Cerrahisi
 • Bölüm 30 Miyokard İnfarktüsü Sonrası Kardiyojenik Şok ve
 • Cerrahi Tedavisi
 • Bölüm 31 İnvaziv Kardiyolojik Girişimler Sonrası Acil
 • Kardiyak Cerrahi
 • Bölüm 32 Yetişkin PDA Kalp Hastalıkları ve Cerrahi Tedavisi
 • Bölüm 33 Yetişkin ASD Kalp Hastalıkları ve Cerrahi Tedavisi
 • Bölüm 34 Yetişkin VSD Kalp Hastalıkları ve Cerrahi Tedavisi
 • Bölüm 35 Yetişkin Fallot Tetralojisi Kalp Hastalıkları ve
 • Cerrahi Tedavisi
 • Bölüm 36 Yetişkin Aort Koarktasyonu ve İzterrupted Arkus
 • Aorta- Kalp Hastalıkları ve Cerrahi Tedavisi
 • Bölüm 37 Yetişkin Sinüs Valsalva Anevrizmaları ve Cerrahisi
 • Bölüm 38 Yetişkin Vasküler Ring ve Sling
 • Bölüm 39 Sol Ventrikül Anevrizmaları
 • Bölüm 40 Miyokard İnfarktüsü Sonrası Gelişen Ventriküler
 • Septal Defekt
 • Bölüm 41 Kardiyak Aritmilerin Cerrahi Tedavisi
 • Bölüm 42 Perikard Hastalıkları ve Cerrahisi
 • Bölüm 43 Kalp Yaralanmaları
 • Bölüm 44 Kalp Tümörleri ve Cerrahisi
 • Bölüm 45 İnfektif Endokardit
 • Bölüm 46 Robotik Kalp Cerrahisi
 • Bölüm 47 Yapay Kalp ve Destek Cihazları
 • Bölüm 48 İntra-Aortik Balon Pompası
 • Bölüm 49 Kalp Transplantasyonu
 • Bölüm 50 Kardiyovasküler Hastalıklarda Rejeneratif Tedavi
 • Bölüm 51 Hipertrofik Kardiyomiyopati
 • Bölüm 52 Kombine Koroner, Karotis Veperiferik Girişimler
 • Bölüm 53 Kronik Tromboembolik Pulmoner Hipertansiyon
 • Bölüm 54 Asendan Aort Anevrizması ve Diseksiyonu
 • Bölüm 55 Torakoabdominal Aort Anevrizmaları
 • Bölüm 56 Aort ve Büyük Damar Hastalıklarında Endovasküler Tedavi
 • Bölüm 57 Ventriküler Destek Sistemleri